လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတ္ာဥကၠ႒ ေျပာ

.

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးမန္းဝင္းခုိင္သန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ရက္တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး အၿပီး ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-သက္ကို၊ မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ။           ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုမ်ားကို တင္သြင္းရာတြင္၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာတြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေဘာင္အတြင္းမွ  ေဆြးေႏြးၾကရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတ္ာဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

“နည္းဥပေဒ ၁၅၉ နည္းဥပေဒခြဲ (ဂ)မွာ အဆုိတစ္ရပ္ကိုေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးဆဲအဆိုႏွင့္သာ အတိအက် သက္ဆိုင္ေစရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ အဆိုနဲ႔ မဆိုင္တဲ့ အခ်က္လက္ေတြကို ေဆြးေႏြးလို႔မရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတ္ာဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ(၄၇)မွာ အျခားပါတီ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုတာ၊  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး အက်င့္စာရိတၱ အျပဳအမူမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားပါ တယ္။ ဒါေတြကိုလည္း သတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတ္ာဥကၠ႒က  ေျပာၾကားသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါဥပေဒမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းမႈ ရွိ၊ မရွိ မေဆြးေႏြးခင္ကတည္းက စိစစ္ထားျပီးမွသာ ေဆြးေႏြးၾကရန္တုိက္တြန္းထားၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ ပထမသက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ မညီဘဲ ေဆြးေႏြးမႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့သည္ကို သည္းခံခြင့္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတ္ာဥကၠ႒က ေျပာသည္။

 “ဘာလို႔ဆုိရင္ သိျပီးတဲ့ အတိုင္း အခုကြ်န္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတ္ာကို ျပည္သူမ်ားက စိတ္၀င္စားေနတယ္။ Live Show ေတြ လႊင့္ေနတယ္။ မေတာ္လို႔ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာကို ကြ်န္ေတာ္က ကန္႔ကြက္လိုက္လို႔ရွိရင္ ဒီ လႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္ သိကၡာထိခိုက္မွာ ကြ်န္ေတ္ာ အရမ္းစိုးပါတယ္။ ဘာလုိ႔ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုေျပာလိုက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မေျပာဘဲထားရင္ ျပည္သူေတြက သိခ်င္မွသိမယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုကေန လႊတ္ေတာ္ေရွ႕မွာLive Show လႊင့္တဲ့ အခါ ဟာ ဒီကိုယ္စားလွယ္က ဥပေဒနဲ႔ မညီ လုပ္ကိုင္ပါလားဆိုတဲ့ သူ႔သိကၡာထိခိုက္သြားမွာ ကြ်န္ေတာ္ အမ်ားႀကီးစိုးပါတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္က လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီဘဲ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ကို ဥကၠ႒၏ ရုံးခန္းတြင္း ေခၚယူကာ သတိေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယခုခ်ိန္ လႊတ္ေတ္ာသက္တမ္း တစ္၀က္ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ အေတြ႔အႀကဳံ အမ်ားႀကီး ရေနၿပီဟု ယူဆထားသည့္အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ဆက္လက္တိုက္တြန္းထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ကန္႔ကြက္မည့္အေၾကာင္းကို သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္လည္း အစကတည္းက ျပင္ဆင္လာတဲ့ အခါမွာလည္း ဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒနဲ႔ ညီ၊ မညီ ၾကည့္ၿပီးမွ ျပင္ဆင္လာၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာလည္း ဒီဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ေဘာင္အတြင္းကပဲ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတ္ာအစည္းအေ၀းတြင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ဦးမ်ိဳး၀င္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာ ဥယာဥ္ျခံေျမမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြာ အကြက္ေဖာ္ေရာင္းစားေနၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား အလ်င္အျမန္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ျမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လိုအပ္ပါက အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ေျမလြတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္အဓိက သက္ဆုိင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္(ေကာ္သုံးေကာ္) တို႔၏ ေလ်ာ့ရဲဲျပီး အဂတိတရားမကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညွိေပးႏုိင္မည့္ အစီအမံတစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကုိ ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မေဆြးေႏြးခင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။