ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျဖစ္မေနျပင္ရမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေျပာ

.

ဓာတ္ပံု-အီးပီေအ

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၁ ။          ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္မွာ NLD အစိုးရ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး မျဖစ္မေန ျပင္ရန္လိုအပ္သည္ဟုႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ " ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ စိန္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္ေရွ႕လမ္းခရီး" ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

 “ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟာ NLD အစိုးရရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းကုိ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္မွာ စစ္မွန္တဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ သည့္အစုိးရ ျဖစ္ေပၚေရးကို နံပတ္တစ္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးေရရည္တည္တံခုိင္ၿမဲမႈႏွင့္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္ရန္မွာ နံပါတ္ ႏွစ္ ဦးစားေပးအျဖစ္သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမႈ၊ ပုဂၢလိကက႑ဦးေဆာင္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို နံပါတ္သံုးဦးစားေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကို နံပါတ္ေလးဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေျဖရွင္းရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိေနၿပီး အေကာင္းဆံုးကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားေၾကာင္းလည္း မိန္႕ခြန္းထဲတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ေလးရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကလည္း စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။