ပူေဆြးေသာကျဖစ္ျခင္းကို သက္သာေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား

.

ေရးသားသူ Dr. Ye Pyae Hein
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe.

တစ္စံုတစ္ဦးနွင့္ ကြဲကြာရျခင္းသည္နာက်င္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။ မိမိခ်စ္ခင္နွစ္သက္ရေသာ တစ္ဦးဦးနွင့္ ခြဲခြာျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာေ၀ဒနာသည္ လူတစ္ဦးကိုအႀကီးအက်ယ္ ခံစားရေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူသည္ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းမႈျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္ ( ၇) ဆင့္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ရမည္။ ထိုအဆင့္တို႔မွာအေျဖကိုရွာေဖြျခင္း ၊ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း ၊ ပို၍ပို၍ခံစားရျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္ျခင္း ၊ အစပိုင္းတြင္လက္ခံျခင္းနွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုတျခားလမ္းေၾကာင္းသို႔ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းထိုအဆင့္မ်ားတြင္ခံစားရေသာ နာက်င္မႈေ၀ဒနာသည္ လူတစ္ဦးအတြက္ အလြန္အမင္းခံစားမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ထိုခံစားမႈမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ရန္အခ်ိန္အေတာ္ၾကာယူရ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာကိစၥမ်ိဳး၀မ္းနည္းျခင္းျဖစ္စဥ္ကို သက္သာေစရန္ ကၽြနု္ပ္တို႔မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္နိုင္ပါသလဲ။

သင္၏ ခံစားခ်က္မ်ားကိုေရးခ်ပါ  ၊ေျပာဆိုပါ ၊ ရင္ဆိုင္ပါ

မည္သူမဆိုမဆိုကြဲကြာျခင္း၏အစပိုင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္မေကာင္းနိုင္ပါ။ ရုတ္တရက္ဆိုသလို ၀မ္းနည္းမႈ  ၊ အထီးက်န္မႈ ၊ ဘာမွမရွိေတာ့ဟုခံစားရျခင္းမ်ားနွင့္ အဆိုးျမင္ေသာခံစားခ်က္မ်ားသည္ တၿပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ထိုခံစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ခြင့္မေပးပါနွင့္ ရင္ဆိုင္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔တစ္စံုတစ္ဦးနွင့္လမ္းခြဲရသည့္အခါ အထက္ေဖာ္ျပပါခံစားခ်က္မ်ားကို ႀကံ့ႀကံံ့ခံနိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။ စာရြက္တစ္ရြက္ကိုယူ၍သင္ခံစားေနရသမွ်ကိုခ်ေရးလိုက္ပါ။ ခ်ေရးၿပီးေသာအခါ သင့္အေနျဖင့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သင္လုပ္နိုင္တာဘာေတြရွိလဲဆိုတာကိုသိလာေပလိမ့္မည္။

ဘာေၾကာင့္ထိုကဲ့သို႔ လမ္းခြဲျခင္းျဖစ္ရသည္ကိုေဆြးေႏြးအေျဖရွာပါ။ သင္ခ်စ္ခင္နွစ္သက္သူ၏ ဆႏၵကိုလိုက္ေလ်ာ၍ ကိုယ္တိုင္ကခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းလား သင့္ကိုယ္သင္ေမးပါ။ သင္ခ်စ္ခင္နွစ္သက္သူနွင့္ပတ္သတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာေပါင္းမ်ားစြာကိုသင္စာရင္းျပဳစုပါ။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ဖတ္ရႈေသာအခါ သင့္အနျဖင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းကိုခံစားရလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ လြယ္ကူစြာပင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားနိုင္လိမ့္မည္။ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔သင္ခ်စ္ခင္သူနွင့္ ပတ္သက္ေသာခံစားခ်က္မ်ားကိုလည္းသင္ခ်ေရးထားပါ။ တစ္စံုတစ္ဦးနွင့္ မည္မွ်ၾကာၾကာလက္တြဲေစခဲ့ကာမူ သင့္အေနျဖင့္ ထိုခံစားခ်က္မ်ားကုန္ဆံုးေသာေန႔ဆိုတာရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ခံစားခ်က္မ်ားကိုခ်ေရးသည့္အက်င့္ သင့္တြင့္္စြဲျမဲလာေသာအခါ သင့္အေနျဖင့္မည္သည့္ကိစၥမဆို လြယ္ကူစြာေက်ာ္ျဖတ္သြားဖို႔ ေကာင္းေကာင္းကိုင္တြယ္လာနိုင္သည္ကို သေဘာေပါက္ လာေပလိမ့္မည္။

သင္နွစ္သက္သာ (သို႔မဟုတ္) သင္အရင္ကမလုပ္ၾကည့္ခဲ့ေသာအရာမ်ားကိုအရဲစြန္႔၍ လုပ္ၾကည့္ပါ

ေၾကကြဲျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ သင္၏စိတ္ကိုသက္သာေစရန္လုပ္ရမည့္အခ်က္မွာလြန္စြာ ရိုးရွင္းပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကိုသက္သာေစရန္ “ရပ္” ခလုတ္နွိပ္လိုက္ရျခင္းကဲ့သို႔လည္းျပဳလုပ္၍မရပါ။ သင္ခံစားေနရေသာ၀မ္းနည္းျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ သင့္၏မသိစိတ္တြင္ရွိေနဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။တစ္ခါတစ္ရံ သင္ကိုယ္တိုင္သိသိသာသာမခံစားရဘဲလည္းေနတတ္ပါ သည္။ သင့္အေနျဖင့္ တျခားအရာတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ သင္ကိုယ္တိုင္ကထို၀မ္းနည္းမႈကို သိသိသာသာခံစားရျခင္းမွ ခဏတာကင္းလြတ္သြားသည္ကိုခံစားရနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္သတိျပဳရမည့္ အရာရွိပါသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၀မ္းနည္းျခင္းျဖစ္စဥ္ကိုေမ့ေပ်ာက္ရန္အရက္ေသာက္သံုးျခင္းကိုေရြးခ်ယ္တတ္ၾကသည္။ ေပ်ာ္ေစလို၍အရက္ေသာက္ေသာ္လည္း ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမို၍ ပ်က္စီးေစနိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္အျပင္တြင္အရက္ေသစာေသာက္စားၿပီး ည၂ နာရီမွအိမ္ျပန္လာသည္ဆိုပါစို႔။ သင္သည္အရက္မူးေနၿပီးသင့္အေနျဖင့္ ထိုအခါ ၀မ္းနည္းျခင္း ၊ ဘာမွမရွိေတာ့ဟုခံစားရျခင္းနွင့္ သင္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသမွ်ကို ျပန္လည္ေတြးေတာၿပီး ပိုမို၍ ဆိုးရြားေသာခံစားျခင္းမ်ိဳးလည္း ခံစားရနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္အားကစားခန္းမသို႔သြား၍အားကစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း ၊ ေတာင္တက္ျခင္း ၊ ေျပးျခင္း ၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း ၊ ကခုန္ျခင္း ၊ ခရီးထြက္ျခင္းနွင့္ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္နွင့္ သင္ခ်စ္ခင္နွစ္သက္ရသူလက္တြဲခဲ့စဥ္ကသင္မျပဳလုပ္ခဲ့ရေသာ (သို႔မဟုတ္) သင္ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးမရခဲ့ေသာ အရာတိုင္းကိုသင္ လုပ္ၾကည့္ရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ သင္ကိုယ္သင္ပိုမို၍ နားလည္ေအာင္သင္ယူျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

အျပင္သို႔ထြက္ပါ ၊ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုပါ

သင့္အေနျဖင့္သင္၏လက္တြဲေဖာ္အစားအျခားသူတစ္ဦးဦးနွင့္ ျပန္လည္၍ခက္ခဲေသာဆက္ဆံမႈတစ္ခုျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအေတြးအေခၚေတာ့မဟုတ္ပါ။ သင္၏စိတ္က ၀မ္းနည္းေနခ်ိန္တြင္ ခံစားလြယ္ၿပီးအျခားသူမ်ားကမလိုစိတ္ျဖင့္သင့္ကိုပို၍ဒုကၡ ေရာက္ေစနိုင္ပါသည္။ထိုအခ်ိန္တြင္ သင္၏ စိတ္ကအဆိုးဘက္ကိုပိုမိုဦးတည္ေနၿပီးမည္မွ်ပင္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္သူျဖစ္ပါေစသင္၏ စိတ္ကအဆိုးဘက္ကိုသာ ဦးတည္ေနနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သင့္ကိုယ္သင္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္အေနျဖင့္ အျပင္သို႔ထြက္ပါ။ အပန္္းေျဖရန္ အျခားေသာမိတ္ေဆြ ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုပါ။ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏လက္တြဲေဖာ္အသစ္မ်ားကိုရွာျခင္းထက္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ားကိုသာရွာေဖြဖို႔ႀကိဳးစားပါ။

၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈျဖစ္စဥ္ မည္မွ်ထိၾကာျမင့္ၿပီးျပန္လည္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုခံစားရေစနိုင္သည္ကို သီအိုရီတစ္ခုကရွင္းျပထားပါသည္။ ထိုသီအိုရီတြင္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးပတ္သက္ဆက္ဆံမႈ၏ ကာလအခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ တြက္ခ်က္ထားၿပီး ၾကာခ်ိန္တစ္လအတြက္ ၁၀ ရက္ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာသင္တို႔အတူတူေလးလခန္႔အတူတကြရွိခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ကြဲကြာပါက၀မ္းနည္းျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ ရက္ ၄၀ ခန္႔ထိၾကာနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းသိသာသည့္အခ်က္မွာလူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး မည္မွ်ပင္ၾကာၾကာလက္တြဲခဲ့ပါေစကြဲကြာေသာအခါ ၀မ္းနည္းပူေဆြးျခင္းဒဏ္ကိုေက်ာ္လႊားနိုင္ျခင္းသည္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးတူညီမႈမရွိပါ။ ထိုသီအိုရီကသင့္အေနျဖင့္ ေတြးေတာယူဆစရာတစ္စံုတစ္ခုကိုသာေပးစြမ္းနိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းသင္သတိရသင့္သည္ အေရးႀကီးေသာေနာက္အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါေသးသည္။ သင္သည္၀မ္းနည္းပူေဆြးျခင္းမ်ားခံစားရသည့္အခါ ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ားထဲသို႔သင္၏ စိတ္က ျပန္လည္စဥ္းစားလာမိၿပီးသင္ကိုယ္တိုင္လည္းေက်ာ္ျဖတ္သြားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ကထိုကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္ေတြးေတာခ်ိန္တြင္ ထိုအခ်င္းအရာမ်ားသည္ ျဖစ္ၿပီးသားျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏ခံစားမႈမ်ားသည္လည္းေနာက္ဆံုးတြင္ပိုမို၍ ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးကို Mizzima ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။