အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ပူးေပါင္းအေရးယူမည္

.

ဓာတ္ပံု - EPA
 

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ။              ။ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းအေရးယူမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ေပါင္းျပီးေတာ့ ပါ၀င္တဲ့ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူဖို႔ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ား ရွိပါက ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ၄င္း ၊ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေမတၱာရပ္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ “ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမွတ္စဥ္ (၆/၂၀၁၈)” အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာနမွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီေသာ အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းၿပီး ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူမည္ဟု ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

“ စံခ်ိန္စံညႊန္း မမွီဘဲ ေဆာက္လုပ္သြားၾကတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူဖို႔ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စံခ်ိန္စံညႊန္းမွီစြာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို အေရးယူသြားဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ျပီးေတာ့ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမမွီသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ခိုင္းျခင္းမ်ားရွိသလို အရည္အေသြးမမွီေသာ အေဆာက္အဦမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းကာ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခိုင္းျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အထက္ပါျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၈ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ၊ ယေန႔တြင္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးေမာ္သန္းတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဇလြန္မဲဆႏၵနယ္ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူ လက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျပီး ကန္႔ကြက္မည့္သူမရွိသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးမွ ၂၀၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမွတ္(၇/၂၀၁၈)ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ဦးက အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျပီး နာယက က ၄င္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္ ရွိပါက ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ေနာက္ဆုံးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။