အိႏၵိယေရတပ္သေဘၤာ KHANJAR သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိ

.

ဓာတ္ပံု- အိႏၵိယသံရံုး

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၁၈။           ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ေရတပ္သေဘၤာျဖစ္ေသာ Khanjar သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းသို႔ စတင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယသံရံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါသေဘၤာႏွင့္အတူ သေဘၤာအရာရွိမ်ားႏွင့္သေဘၤာသားမ်ားအပါအ၀င္ သေဘၤာအမႈထမ္း ၁၂၀ေက်ာ္ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ေလ့လာ လည္ပတ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကိုလည္း သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံေရတပ္သေဘၤာKhanjar (P-47) သည္ Khukri-class မစ္ဆုိင္း ေကာ့ဗက္အမ်ိဳးအစား သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ ေန႔တြင္ အိႏိၵယေရတပ္သို႔တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့သည္။

ဤသေဘၤာသည္ တန္ခ်ိန္ ၁၃၅၀တန္တင္ေဆာင္နုိင္ၿပီး အလ်ား ၉၁မီတာရွည္ကာ အျမန္ႏွဳန္း ၂၅ knots ထက္ပိုျမန္နိုင္သည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ ဟယ္လီေကာ္ပတာတစ္စီး တင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ယခုသေဘၤာအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလက္နက္မ်ား၊ေရဒါမ်ားႏွင့္အာရံုခံကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ထားသည္။ ဤသေဘၤာသည္ ျပည္တြင္းမွာပင္ ပံုစံဒီဇိုင္းေရးဆြဲျပီး M/s Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Kolkata မွတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။