မေကြးတိုင္းအတြင္းရိွ ေရသန္႔စက္ရံုမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္း မလိုက္နာပါက စက္ရံုပိတ္သိမ္းမည္

.

ၾသဂုတ္ ၁၈ ။            ။ မေကြးတိုင္းအတြင္းရိွ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရသန္႔ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ေရသန္႔စက္ရံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေရသန္႔စက္ရံု၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အဓိက အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြာျခင္း မရိွပါက စက္ရံုပိတ္သိမ္းသည္ အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန တိုင္းတာဝန္ခံ ေဒါက္တာျပည့္ထူးက ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႕ နံက္ပိုင္း၌ မေကြးျမိဳ႕ Magway Tea House ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တိုင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းအတြင္းရွိ ေရသန္႔လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အခ်က္ ၃ ခ်က္မွာ မေကြးတိုင္းအတြင္းရိွ ေရသန္႕စက္ရံုမ်ား၏ တည္ေနရာအက်ယ္အဝန္း အေဆာက္ အဦ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံသည္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ တြဲဘက္လုပ္ကိုင္ျခင္း မရိွရ။ ၄င္းအေဆာက္အဦ၏ အေပၚထပ္ မ်ားတြင္ လူေနထိုင္ျခင္း မရိွရ။ ေရသန္႕စက္ရံု၏ စက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္း၊ Chemical မ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္း၊  (Micro) မိုက္ခရို ဟု ေခၚသည့္ ပိုးမႊားမ်ားအား ဖယ္ရွားႏိုင္ သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအျပင္ ယင္းစက္ရံုရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔တြင္ ႏွာေခါင္းစီး တပ္ဆင္ျခင္း၊ လက္အိတ္စြပ္ျခင္း၊ ေခါင္းစည္းမ်ား ဝတ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစား အေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန တိုင္းတာဝန္ခံ ေဒါက္တာျပည့္ထူးက ေျပာသည္။

“ တိုင္းအတြင္းမွာ ေရသန္႔ စက္ရံု(၈၀)ေက်ာ္ရွိတယ္၊ အဓိက ႏွစ္ပိုင္းရိွတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းနဲ႕ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ အေရးယူတာရိွပါတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စက္ရံုပိတ္သိမ္းတာ မရိွပါဘူးခုထိေပါ့။ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ပိုင္းအရ သက္တမ္းတိုး ပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ လံုးဝစက္ရံု ပိတ္သိမ္းမႈ ဒီလိုအေရးယူခဲ႔တဲ့ေရသန္႕စက္ရံု (၁၃)ရံု ရိွခ့ဲတယ္” ဟု ေဒါက္တာျပည့္ထူးက ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းအတြင္း ေကာင္းမြန္ ၊ ဘို႔ရတနာ ၊ Super Top ၊ ေခတ္ေရွ႕၊ ပြင့္ထြန္း၊ ရတု၊ Silver Snow။ K M G ၊ Mon Star။ Slow Moutain၊ ေငြနဒီ စုစုေပါင္း ေရသန္႔  ၁၂ မ်ဳိး ရိွသည္။