ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ကြယ္လြန္

.

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္ကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီျမွင့္ခံရသူ ကိုဖီအာနန္သည္ အသက္ ၈၀ တြင္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားက ေျပာသည္။

ကိုဖီအာနန္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ  ကမာၻ႔ထိပ္တန္းသံတမန္အျဖစ္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး အာဖရိကလူမည္းတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆီးရီးယားအေရး ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ကိုဖီအာနန္ေသဆံုးမႈကို သူ႔မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တြစ္တာမွာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး  ဖ်ားနာမႈေၾကာင့္ စေနေန႔မွာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကြယ္လြန္သြားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။