တစ္နပ္စာမက္ရင္ တစ္သက္စာဒုကၡခံစားရမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ေျပာၾကား

.

အဂတိလိုက္စားေနသည့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္နပ္စာမက္ပါက တစ္သက္စာ ဒုကၡခံစားရမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားအဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

" ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဆင္ျခင္ရမွာတစ္ခုပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ သတိေပးခဲ့ခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ တစ္နပ္စာ ကို မက္မိလို႔ တစ္သက္စာ ခံစားသြားရမွာကိုေတာ့ ေခါင္းထဲမွာစဥ္းစားထားပါ။ ဒါကိုေတာ့ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္နပ္စာေလးကို မက္ရင္ေတာ့ တစ္သက္စာခံရမွာ အမွန္ပါပဲ။ ကိုယ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သိကၡာကို အဲ့ဒီ ခဏတျဖဳတ္ ရိကၡာနဲ႔ေတာ့ မလဲၾကပါနဲ႔ " ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္မွ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ စစ္ကိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၊တိုင္းတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ဥပေဒစီရင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ထံ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊အဂတိလိုက္စားမႈကင္းစင္ေရး၊မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိၿပီး မ႑ိဳင္(၃) ရပ္အေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းပါက ျပည္သူမ်ား၏ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ဆံုး႐ႈံးနစ္နာႏိုင္ေၾကာင္း သမၼတ မွတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ေရာက္ရွိစဥ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကနီစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ ေျမယာျပသနာမ်ား၊ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေရြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားစာ ၂၆ ေစာင္ကို ေဒသခံမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ တိုင္ၾကားစာလက္ခံေရး အဖြဲ႕ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။