အီမရန္ခန္းအား ပါကစၥတန္၏ ၂၂ ေယာက္ေျမာက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္

.

ၾသဂုတ္ ၁၈ ။            ။ ပါကစၥတန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရသြားတဲ့ ခရစ္ကက္ကစားသမားေဟာင္း၊ PTI ပါတီဥကၠဌ အီမရန္ခန္းကုိ ပါကစၥတန္ရဲ႕ ၂၂ ေယာက္ေျမာက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔ (ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္) မွာပဲ အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္လုိက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး မသမာမႈမ်ား တုိက္ဖ်က္သြားမယ္လုိ႔ ကတိျပဳခဲ့တဲ့ အီမရန္ခန္းရဲ႕ PTI ပါတီဟာ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ျပည္သူေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အခြင့္အေရးေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”လုိ႔ အီမရန္ခန္းက ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ညေနပုိင္းမွာ အီမရန္ခန္းအေနနဲ႔ ပါကစၥတန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ငါးႏွစ္တာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ က်မ္းက်ိန္သြားဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။