ေနရပ္ျပန္ေရးအခက္ခဲျဖစ္ေနသည့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမား၁၄ ဦး ျပန္ေရာက္ရွိလာ

.

ၾသဂုတ္ ၁၈ ။         ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမား၁၄ ဦး အား ျမန္မာသံရံုးမွ ထြက္ခြာခြင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား (၂၆) ဦးသည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ Dar Al Samara Est for General Contracting တြင္ ၆ ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာေအဂ်င္စီမ်ား၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၄င္း (၂၆) ဦးအနက္ (၁)ဦးသည္ စာခ်ဳပ္ျပည့္သည္အထိ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္ (၂၅) ဦးမွာ လစာမ်ား မရရွိျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ အဆင္မေျပျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္မွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရာ (၁၁) ဦးမွာ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္မွသာ ထြက္ခြာခြင့္ဗီဇာ (Final Exist Visa) ကို ေလွ်ာက္ထားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ရာ က်န္ရွိသူ (၁၄) ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ရီယာဒ္ၿမိဳ႕ အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ လည္းေကာင္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၎တို႔အတြက္ ထြက္ခြာခြင့္ဗီဇာ (Final Exist Visa) ရရွိေရး၊ ၎တို႔မွ ေပးေဆာင္ရမည့္ အလုပ္သမားခြန္၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ ဗီဇာေၾကး၊ ဒဏ္ေၾကး စသည္တို႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၁၄) ဦးသည္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတို႔မွ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (IOM) ၏ ေလယာဥ္စရိတ္က်ခံမႈတို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၇ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ Emirates ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းအမွတ္ EK 388W ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။