အိႏၵိယ ေရတပ္သေဘၤာ KHANJAR ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္မည္

.

ဓာတ္ပံု-Embassy of India, Yangon

ရန္ကုန္ ၊ၾသဂုတ္ ၁၇ ။            ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ေရတပ္သေဘၤာျဖစ္ေသာ Khanjar သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ လာေရာက္ဖူးေျမာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယသံရံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကားရွိ နီးကပ္ၿပီးခိုင္မာေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအားပိုမို အားျဖည့္ခိုင္မာ ေစရန္အတြက္ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ မွ ၂၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရွိစဥ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ (ေရ) မွအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ား၊ ဂါရဝျပဳေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ေရႊတိဂံုဘုရားသို႔ ဖူးေျမာ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ား သို႔ လည္ပတ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သံရံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါသေဘၤာတြင္ Commanding Officer အျဖစ္ Cdr V Shirdikant ကဦးေဆာင္ကာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ားအပါအ၀င္ သေဘၤာအမႈထမ္း ၁၂၀ေက်ာ္ ပါ၀င္လာမည္ဟု သိရသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံမွေရတပ္သေဘၤာျဖစ္ေသာ Khanjar (P-47) သည္ Khukri-class မစ္ဆုိင္း ေကာ့ဗက္ အမ်ိဳးအစား သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ ေန႔တြင္ အိႏိၵယေရတပ္သို႔တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့သည္။ ဤသေဘၤာသည္ တန္ခ်ိန္ ၁၃၅၀တန္တင္ေဆာင္နုိင္ၿပီး အလ်ား ၉၁ မီတာရွည္ကာ အျမန္ႏႈန္း ၂၅ knots ထက္ပိုျမန္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ ဟယ္လီေကာ္ပတာတစ္စီး တင္ေဆာင္ နုိင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ယခုသေဘၤာအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္နက္မ်ား ၊ေရဒါမ်ားႏွင့္ အာရံုခံကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ ဤသေဘၤာသည္ ျပည္တြင္းမွာပင္ ပံုစံဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿပီး M/s Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Kolkata မွတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အိႏၵိယႏုိင္ငံမွေရတပ္သေဘၤာျဖစ္ေသာ Khanjar သည္ Visakhapatnam တြင္အေျခစိုက္ေသာ Eastern Fleet ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သေဘၤာ၏အမည္သည္ ေရွးေခတ္စစ္သူရဲေကာင္းမ်ား ေကာင္းစြာအသံုး ျပဳခဲ့ၾက သည့္ အသြားႏွစ္ဘက္လံုးျပတ္ရွႏိုင္ရန္ ေသြးထားသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသံုး ဓါးေကာက္ဟု အမည္ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။