ဘရာဇီးမွာ စစ္တပ္က လုံၿခံဳေရး၀င္ယူရာမွ ပစ္ခတ္မႈေတြ ျမင့္တက္

.

ရီယိုဒီဂ်ေန႐ုိး၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ ။           ။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ ရီယိုဒီဂ်ေန႐ိုးၿမိဳ႕မွာ ေျခာက္လအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပစ္ခတ္မႈေတြ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္တာေၾကာင့္ ဘရာဇီးစစ္တပ္ဟာ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းေရးအတြက္ လုံၿခံဳေရး ယူထားရပါတယ္။

လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔၀င္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ပစ္ခတ္မႈေတြမွာ ေသဆုံးမႈေတြဟာ ႏွစ္ ၃၀ မွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း သုေတသနတစ္ရပ္က ဆိုပါတယ္။

ရီယိုဒီဂ်ေန႐ိုးမွာ စစ္တပ္ၾကား၀င္ဖို႔ သမၼတ တီးမားက အမိန္႔ထုတ္လုိက္တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္က စၿပီး စီးနင္းမႈေတြအတြင္း လူေပါင္း ၇၃၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ လူသတ္မႈေပါင္းဟာ ၂၆၁၇ မႈ အထိ ျဖစ္ပြားထားပါတယ္။

ကန္ဒီဒိုမန္ဒက္စ္တကၠသိုလ္မွ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးသုေတသနဗဟိုက ျပဳလုပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

“ဒီ လူသတ္မႈ၊ ပစ္ခတ္မႈ စာရင္းဇယားေတြအရဆိုရင္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေနၿပီ။”လို႔ ဗဟိုက တာ၀န္ရွိသူ ဆီဗီယာရာမို႔စ္က ေျပာပါတယ္။

“လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈေတြ၊ ပစ္ခတ္မႈေတြ၊ သတ္ျဖတ္ေသဆုံးမႈေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး ႀကီးထြားေနၿပီ။”လို႔ ရာမို႔စ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။