လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းမွ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားတြင္ ပုိလွ်ံေျမ မပါဝင္ဟု ဆုိ

.

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္(ဓာတ္ပံု- ဘိုဘို/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ။         ။ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းအတြင္း ဆုံးရႈံးေျမမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္ ပုိလွ်ံေျမမ်ားပါဝင္မႈ ရွိမေနဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ဆုိသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္က အဆုိပါစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔ယူ စစ္ေဆး ေစခဲ့ရာတြင္ သိမ္းဆည္းေျမ ၇၈၇၆.၇၈ ဧကသည္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ မလုိအပ္သျဖင့္ ပုိလ်ံေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ထုိအစီရင္ခံစာအၾကံျပဳခ်က္ပါအတုိင္း အေကာင္ထည္ေပးရန္ ၎က လုိလားေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“လုိတာထက္ ပိုတယ္ဆုိတာကို ပါခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေဒသခံေတြ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြကို အစားေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ၎ရြာပတ္၀န္းက်င္မွာ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္း ၁၉၀၀ ဧကကို စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္တဲ့ ေျမျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ ေပးၿပီးေတာ့ ခြဲေ၀ေပးသင့္တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာက အၾကံျပဳခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီေန႔ အခ်ိန္ထိ အဲ့ဒီေျမေတြကို ေဒသခံေတြ မရေသးပါဘူး။ ခြဲေ၀ေပးတာကိုလည္း လုံး၀ မလုပ္ေသးပါဘူး။” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ထုိေကာ္မရွင္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယခု ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ ေျမဧက ၁၇၀၀ ၌ ပုိလွ်ံေျမမ်ား ပါဝင္မႈ ရွိမလာဘဲ ေဒသခံမ်ား မူလေနထုိင္သည့္ ေနရာႏွင့္ ၃၀ ခန္႔အနည္းဆုံး ေဝးသည့္ ေနရာတြင္ ခ်ေပးေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ရသည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ဆုိသည္။

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ “လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ား ဆုံးရႈံးသြားေသာ ေဒသခံမ်ားအား ၎တို႔၏ ရြာမ်ား၀န္းက်င္ရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ၁၉၀၀ ဧက ခန္႔ကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ ေျမျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးၿပီး ခြဲေ၀ေပးရန္ အစီစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ကုိ အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

၎ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လွက ေျဖဆုိရာတြင္ “ စိစစ္တင္ျပထားသည့္ ပုိလွ်ံေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစားထုိး ေဖာ္ထုတ္ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းအတြင္း ပါရွိသြားသည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္၍ လုပ္ကုိင္လုိျခင္း ရွိမရွိကုိ တုိင္းအစုိးရအေနျဖင့္ ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ   ျဖစ္သည္” ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အစားထုိးေျမ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈ မရွိဟု ဆုိကာ ေဒသခံမ်ားကလည္း ယခုႏွစ္ အတြင္း ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေနရာမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ မိုင္ သုံးဆယ္ ၊ ေလးဆယ္ ၀န္းက်င္ခန္႔ ကြာေ၀းသည့္အတြက္ ေျမယာမ်ားျပန္လည္လုပ္ကိုင္လိုေသာေတာင္သူမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။