လူသူေ၀းရာေနရာမ်ားျဖစ္ေန၍ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲဟု သစ္ေတာ၀န္ႀကီးေျပာ

.

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္။ ဓာတ္ပံု - သူရ

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ။          ။ သစ္ေတာအေနျဖင့္ လူသူေ၀းရာေနရာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သစ္ေတာ႑တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈပေပ်ာက္ေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လုပ္ငန္းသဘာ၀အေနအထားအရ လူသူေ၀းရာေနရာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ယုိင္လဲမသြားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ခက္ခဲျခင္း စတဲ့ အကန္႔အသတ္ အတားအဆီးမ်ားလည္းပဲ ရွိေနပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕သစ္ေတာ ဧရိယာမ်ားကို လုံျခဳံေရး အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ မစုိးမိုးႏိုင္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားက ၄င္းတို႔ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ထိခိုက္လာမႈေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ရန္မူျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၀န္ၾကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရိွခ်ိန္တြင္ သစ္မ်ားကို တရားမ၀င္ခုတ္လွဲကာ ေတာတြင္းငုတ္ရင္းေဒသမွစၿပီး ျပည္ပအထိ တင္ပို႔ ခိုးထုတ္ေသာအေနအထားအထိ ကြင္းဆက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရယူျခင္းကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္သတင္းပို႔ ျခင္းစနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ သတင္းေပးပို႔တဲ့ ျပည္သူမ်ားကို တယ္လီဖုန္းမ်ားနဲ႔ Sim Card မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးၿပီးေတာ့ သစ္ေတာ၀န္ထမ္း မ်ားထံ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာသတင္းေပးပို႔ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာထဲမွာ ခုတ္လွဲခိုးထုတ္ေနမႈမ်ားကိုအခ်ိန္မီ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့တာ၊ ဒီလိုပါပဲ ။ စုပုံစုေဆာင္းထားတဲ့ ေနရာမ်ား ေနာက္ဆုံး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွာပဲ ကြန္တိန္နာမ်ားနဲ႔ ထည့္သြင္းၿပီး တရားမ၀င္သစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့တယ္” ဟု ၀န္ၾကီး ဦးအုန္း၀င္းက ဆက္ေျပာသည္။

ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ သစ္ေတာ႑ႏွင့္ ဆက္စပ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမသည္ ၄၇၁၂၈၇၈၄ ဧကရွိကာ၊ သစ္ေတာ၀န္ထမ္း ၅၃၃၆ ဦးက အဆုိပါ ေနရာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။

 “၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ ပ်မ္းမွ် သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေနရတာျဖင့္ ၈၈၀၀ ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ သစ္ေတာ ပမာဏနဲ႔ ထိန္းသိမ္းရတဲ့ ၀န္ထမ္းအခ်ဳိး တစ္နည္းအားျဖင့္ ၀န္နဲ႔ အား မွ်တရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနပါတယ္” ဟု ဦးအုန္း၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

FAO(Forest Resource Assessment-2015) ၏ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈသည္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၄၂.၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ဧက ၇၂ သန္း ရွိသည္။