ၾကက္ဆူစုိက္ရန္ ငွားရမ္းခဲ့ေသာေျမဧက ၃၂၀၀ အား ဖ်က္သိမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္

.

(ဓါတ္ပံု - Tun Tun Win)

မံုရြာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၁။         ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကနီၿမိဳ႕နယ္၌ ၾကက္ဆူစိုက္ရန္ ငွားရမ္းခ့ဲေသာ ေျမဧက ၃၂၀၀ အား ဖ်က္သိမ္းရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ စံုစမ္း သိရသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္အင္းေတာင္ေဒသတြင္ ၾကက္ဆူပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ တင္၀င္းထြန္းကုမၸဏီမွ တစ္ဧကလွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ သစ္ေတာဌာနထံမွႏွစ္ ၃၀ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္အား ဖ်က္သိမ္းရန္ အဆိုအား ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေပါက္အင္းေတာင္သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ၾကက္ဆူစီမံကိန္းအထူးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အဆိုပါကုမၸဏီ မွ ငွားရမ္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

"အေကာက္ခြန္ဌာနကိုေမးၾကည့္ေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ ေျမငွားခေပးထားတာမရွိဘူးလို႔ ဆိုတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကုမၸဏီဘက္က စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကိုလည္း လိုက္နာမႈမရွိတာေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။ စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး သစ္ေတာပိုင္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။" ဟု ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၉) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အဆိုတင္သြင္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္၌ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ ၾကက္ဆူစိုက္ပ်ိဳးရန္ ကုမၸဏီဘက္မွ ငွားရမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ယခင္ကေနထိုင္ခ့ဲၾကေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ေျမယာက်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခ့ဲရသည္။အဆိုပါေဒသ၌ အိမ္ေျခ ၃၅၀ ေက်ာ္၊ လူဦးေရ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္လွ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူ (၁၄)ဦးမွာ တရားရင္ဆိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဆိုကို (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၁၁) ရက္ေျမာက္ေန႔ (တနလၤာေန႔) တြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။