ကန္ထ႐ိုက္ျဖင့္ ေဆာက္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စံခ်ိန္မမီမႈအေပၚ ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ အစီရင္ခံ

.

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒(၁) ဦးေအာင္မင္း (ဓာတ္ပံု- ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၉ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အခ်ိန္မီၿပီးစီးမႈ မရွိသလို အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံလိုက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၂၅၂၄ခုကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ရမည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၂၂ခုသာ ၿပီးစီးခဲ့သည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အခ်ိန္မီ မၿပီးသလို တစ္ဖက္က စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီသလားဆိုေတာ့လည္း မျပည့္မီဘူး” ဟု ေကာ္မတီဒုဥကၠ႒(၁)ျဖစ္သူ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ အေျခအေန ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအမွတ္စဥ္(၆/၂၀၁၈)ကို ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီကိုယ္စား ဦးေအာင္မင္းက ဩဂုတ္လ ၉ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီလို အရည္အေသြး စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမမီတာေတြဟာ မေတာ္တဆ မွားယြင္းမႈေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြရဲ့ မတရား အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ သံုးသပ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္အရ အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္း မျပည့္မီသည့္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာမက သမၼတ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္မွာပင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ အ.ထ.က(ေရဆင္း)ေက်ာင္းတြင္ အရည္အေသြး မျပည့္မီသည့္ သစ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္း၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ မူလြန္(ဆည္စု)ေက်ာင္းတြင္ ထုတ္တန္းကို နံ႐ံအထိေရာက္ေအာင္ သြယ္တန္းထားျခင္း မရွိဘဲ ျမွားတန္းမွ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းႏွင့္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ အ.ထ.က(ငန္းစပ္)တြင္ ယက္မအား အုတ္နံ႐ံေပၚတြင္ တင္၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္းတို႔ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည္ဟု ေကာ္မတီက အစီရင္ခံထားသည္။

အဆိုပါ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္း မမီ တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ‘လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ ေက်နပ္သည္အထိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရမည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ လိုက္နာမႈ အင္မတန္ အားနည္းေနသည္ဟုလည္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

“ဒီလို အေရးယူမႈေလာက္နဲ႔ေတာ့ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္း မျပည့္မီမႈေတြကို ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီ့ထက္ ျပင္းထန္ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ျပဌာန္းၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို နမူနာ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုး၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနည္းအမ်ားအလုိက္ ထိုသို႔ စံခ်ိန္စံညႊန္း မျပည့္မီမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟုလည္း ေကာ္မတီက ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဥာဏ္ဟိန္းက “စာခ်ဳပ္ေတြက အားနည္းၿပီး ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ မရွိလို႔ ဒါေတြ ျဖစ္တာ။ စစ္ေဆးတာေတြလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ စစ္ေဆးမွ ရမွာ” ဟု အေရးယူမႈအားနည္းေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက ဩဂုတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကျငာထားသည္။