ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္ေနေသာ ရခိုင္ေကာ္မရွင္ကို (၂၂) ပါတီကန္႔ကြက္

.

 

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၇ ။      ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လြတ္လပ္သည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔အား ျပည္ပႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၂၂) ခုက ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

“ျမန္မာ့အေရးတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ဦးေဆာင္ပါဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိုလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း” ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အဆိုပါေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းရန္ စတင္စဥ္ကာလကတည္းက အစဥ္တစိုက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအမည္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ မိတ္ဖက္ပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကန္႔ကြက္စာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယခုအစုိးရမွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ ARSA အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ၊ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းရမည္ျဖစ္သည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ဟု ကာလသတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာကို ဖန္တီးက်ဴးလြန္သည့္ ပင္မတရားခံအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည့္အစား ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူထားရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုသာ အဓိကစံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနသည္ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ႏွင့္ မိတ္ဖက္ပါတီမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လြတ္လပ္သည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တစ္ခုအား အမ်ဳိးသားအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဖိလစ္ပိုင္ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ သံအမတ္ႀကီး ရိုဆာရီယို မယ္နာလိုအား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးျမသိန္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သံအမတ္ႀကီး ကင္ဇိုအုိရွီးမား ႏွင့္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္တို႔အား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။