ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား ျပတ္က်ေနပါက လွ်ပ္စစ္ရံုးမ်ားသို႔ ကူညီအေၾကာင္းၾကားရန္ ႏႈိးေဆာ္

.

ဓာတ္ပံု - YESC Call Center

 

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂ ။              ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္က်၊ျပတ္က်ျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိပါက နီးစပ္ရာ လွ်ပ္စစ္ရံုးမ်ားသို႔ ကူညီအေၾကာင္းၾကားရန္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားေပၚသို႔ သစ္ပင္၊သစ္ကိုင္းမ်ား ရိုက္ခတ္မိျခင္း၊ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚရာမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္က်၊ ျပတ္က်ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္နုိင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအေျခအေနမ်ားကို မီးသံုးသူ ျပည္သူမ်ားမွ ျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္္၊လွ်ပ္စစ္ရုံးမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊YESC Call Center 24 Hrs Service Telephone မ်ား (01-2302285 ၊01-2302286 ၊ 01-2302287၊ 01-2302288၊ 01-2302289 ) သုိ႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားေပးပါရန္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ရႈပ္ေထြးဆားဗစ္၀ါယာႀကိဳးမ်ား ရွင္းလင္းျပဳျပင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ ႀကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းေနေသာ တာ၀ါတိုင္မ်ားကို အသစ္လဲလွယ္ျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။