လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ

.

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ စကားေျပမွာအသံုးျပဳေလ့ရွိတဲ့ “တြဲလံုး” ေတြအေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။

စကားေျပေရးတဲ့အခါ အဓိပၸါယ္ပိုမိုေလးနက္ဖို႔ ခန္႔ခန္႔ညားညားျဖစ္ဖို႔အတြက္ တြဲလံုးေတြ အသံုးျပဳေရးၾကရတာ အမွန္ပါပဲ။ တြဲလံုး ဆိုတာ အဓိပၸါယ္ထပ္တူျဖစ္တဲ့စကားလံုးနဲ႔ အဓိပၸါယ္ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့စကားလံုးေတြကို တြဲသံုးထားတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ပိုမိုေလးနက္ဖို႔ တြဲလံုးကို အသံုးျပဳၾကတာမွန္ေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ၾကစ္လစ္ဖို႔ အဓိပၸါယ္ပိုမိုရွင္းလင္းတိက်ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ တြဲလံုးကို မသံုးမျပဳတာက ပိုေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း အစရွိတဲ့ တြဲလံုး မ်ားအေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဆရာႀကီး ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)ရဲ႕ စကားေျပသေဘာတရားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပဆိုခဲ့တဲ့ စာပိုဒ္တခ်ိဳ႕ကို သာဓကထားၿပီး ျပန္တင္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီစာပို္ဒ္ေတြ ဒီဥပမာေတြနဲ႔ပဲ တြဲလံုး အေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ “စကားႏြမ္း” နဲ႔ “စကားရႈပ္” အေၾကာင္း ဆက္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဆရာႀကီး ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ) အခုလို ဥပမာေပးၿပီး တြဲလံုးအေၾကာင္းရွင္းျပပါတယ္။

“ စစ္ေရးစစ္မႈရွိလ်င္လည္း ေန႔ညမဟူ တစ္စမလစ္ စစ္ကဲနာခံ တပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ႏွလံုးမကြဲ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း အသက္ဦးလည္ မငဲ့မကြက္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ စြန္႔စားထမ္းရြက္ တစ္ဖက္ရန္သူကုိ အလြယ္တကူ ေအာင္ျမင္ႏိုင္၍ အက်ိဳးေတာ္ရွိမည္ျဖစ္သည့္ သူရဲသူခက္ ရဲမက္လက္နက္ကုိင္တို႔ စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းစြာ တိုက္ေရးလွံေရး ကၽြမ္းက်င္နားလည္ေအာင္ကိုသာ ဆင့္ဆိုစီရင္ သင္ၾကားထမ္းရႊက္ၾကေစ”

ဒါက ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္မွထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းတစ္ခုမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ခန္႔ညားထည္၀ါေစဖို႔အတြက္ တြဲလံုးေတြအသံုးျပဳထားတာ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။  အဓိပၸါယ္ဆက္စပ္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေ၀ေ၀ဆာဆာ တြဲသံုးၿပီး တြဲလံုးအျဖစ္ ေရးထားတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။

ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုကိုၾကေတာ့ ဆရာႀကီး ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)က အခုလို ဥပမာေပးၿပီး ရွင္းပါတယ္။

“ ဆင္သားသည္ အဆီမရွိ။ ဆိမ့္၏၊ စဥ္းငယ္ခ်ဥ္ငံ၏၊ ေလသလိပ္ကို ႏိုင္၏၊ သည္းေျခကို ပ်က္ေစတတ္၏၊ လူကို ပိန္ေစတတ္၏၊ ပိန္၏။”

ဒီစာပိုဒ္က ေယာမင္းႀကီး ဦးဘုိးလိႈင္ ရဲ႕ ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္းကျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီစာပုဒ္မွာ အေၾကာင္းအရာက စားရေသာအသားရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိကိုေဖၚျပရာမွာ ရွည္ေ၀းရႈပ္ေထြးမရွိေအာင္ ေရးရတာျဖစ္လို႔ တိက်ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစေရးကို ဦးစားေပးရတာျဖစ္လို႔ က်စ္လစ္တိက်တဲ့ စကားလံုးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသြားတာ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။

ဒီဥပမာေတြကိုၾကည့္ရင္ တြဲလံုး အသံုးျပဳၿပီးေရးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ေရးမယ့္အေၾကာင္းအရာအေပၚမူတည္စဥ္းစားၿပီးမွ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသတိေပးခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာ ဆက္ၿပီးေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မွတ္သားဖို႔ သိတ္မခက္ခဲလွေပမယ့္ စကားေျပေကာင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ရင္ အခုေျပာမယ့္အအေၾကာင္းအရာကလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ မလြဲပါဘူး။ အဲဒါကေတာ့ “စကားႏြမ္း” နဲ႔ “စကားရႈပ္” ဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ားအေၾကာင္းပါပဲ။

“စကားႏြမ္း” ဆိုတာကေတာ့ လူေတြ ဥပမာေပးအသံုးျပဳဖန္မ်ားလွတဲ့စကားလံုးေတြကို အသံုးမျပဳဘဲ ကိုယ္က အသစ္ထြင္ေရးလို႔ရရင္ ရသလာက္ထြင္ၿ့ပီးေရးၾကဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္းအရာပါပဲ။ ဥပမာ သတၱေလာက ဆိုတဲ့စကားလံုးကုိမသံုးဘဲ သက္ရွိေလာက လို႔လႊဲသံုးတာမိ်ဳးကိုဆိုိလိုတာပါ။

လူတကာသံုးပါမ်ားေတာ့ အဲဒီစကားလံုးေတြဟာ စာဖတ္သူကို ၿငီးေငြ႕ေစပါတယ္။ သံုးပါမ်ားတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ဆီသည္မလက္သုပ္ စကားလံုးျဖစ္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဆီေပေနတဲ့ လက္နဲ႔ ထပ္ကာတလဲလဲ လက္သုပ္အျဖစ္အသံုးျပဳပါမ်ားေတာ့ ေခ်းအထပ္ထပ္နဲ႔ ညစ္ေပေဟာင္းႏြမ္းသြားတဲ့ပိတ္စလိုစကားလံုးေတြကို စကားႏြမ္း လို႔ ဆိုလိုတာပါပဲ။ အဲသလိုစကားလံုးမ်ိဳးကို အသိနဲ႔ေရွာင္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ရင္ စကားလံုးအသစ္ ကိုယ့္ဖါသာအသစ္ထြင္ေရးႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ဆိုလိုတာပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ ထပ္ၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ စကားႏြမ္းျဖစ္လာတဲ့စကားလံုးေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ “အသိေပးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔အသံုးျပဳတဲ့စကားလံုးေတြမဟုတ္ၾကဘဲ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေရးတဲ့ အသံုးျပဳတဲ့”စကားလံုးေတြျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

အသိေပးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အသံုးျပဳတဲ့စကာလံုးဆိုတာက အသံုးမ်ားေလေလ အသားက် အနည္ထိုင္ေလေလျဖစ္တဲ့စကားလံုးေတြပါပဲ။ (ေစတနာနဲ႔ေဖၚျပခ်င္လို႔မဟုတ္ အသိေပးရုံသက္သက္)။ ဥပမာ ေခြး၊ လူ၊ ႏြား၊ ညဏ္၊ သနား အစရွိတဲ့စကားလံုးေတြဟာ အသိေပးရုံသက္သက္အသံုးျပဳတဲ့ စကားလံုးေတြပါပဲ။ ဒီစကားလံုးေတြက ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနၾကတဲ့စကားလံုး မျဖစ္မေနအသံုးျပဳေနၾကရတဲ့စကားလံုးေတြျဖစ္တာမို႔ ေဟာင္းသြားတယ္ရယ္လို႔မျဖစ္ဘဲ အသံုးမ်ားေလ ပိုၿပီးခိုင္မာလာေစတဲ့ စကားလံုးေတြပါပဲ။ အၿမဲရွင္သန္ၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းမသြားတဲ့စကားလံုးေတြပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္အရ အသံုးျပဳတဲ့စကားလံုးဆိုတာကေတာ့ စာေရးသူက ေစတနာသက္ေရာက္သလို တီထြင္လို႔သံုးစြဲလို႔ ေပၚေပါက္လာရတဲ့စကာလံုးေတြပါပဲ။

ဥပမာ အင္မတန္ခ်စ္ရတဲ့ မိန္းကေလး အသက္ခ်င္းထပ္ထားသူ၊ သံသရာအဆံုးအထိ လက္တြဲမယ့္သူအျဖစ္ အေလးထားေၾကာင္း တန္ဘိုးထားေၾကာင္းသိေစလိုတဲ့ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေပၚလြင္ရေလေအာင္ “သက္ေ၀၊ သက္ထား၊ သက္လွယ္” အစရွိတဲ့စကားလံုးေတြ တီထြင္အသံုးျပဳတဲ့စကားလံုးမ်ိဳးေတြဟာ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္အရ အသံုးျပဳတဲ့စကားလံုးေတြပါပဲ။

ဒီစကားလံုးေတြၾကေတာ့ သိေစလိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေရးတဲ့စကာလံုးေတြနဲ႔မတူပါဘူး။ ဒီစကားလံုးေတြၾကေတာ့ စတင္တီထြင္အသံုးျပဳစဥ္က သစ္လြင္ခဲ့ၾကတာမွာမွန္ေပမယ့္ ေနာက္ထပ္လူေတြ အသံုးျပဳဖန္မ်ားလာတဲ့အခါမွာေတာ့ အဲဒီစကားလံုးေတြက ေဟာင္းသြားတတ္တာ ရိုးသြားတတ္တာ ႏြမ္းသြားတတ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သူက ၾကာၾကာမခံတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

သံုးပါမ်ားလို႔ ေဟာင္းႏြမ္းးရတဲ့ စကားႏြမ္း နဲ႔ သံုးေလသံုးေလ ပိုမိုအသားက် က်စ္လစ္ၿပီး အၿမဲသစ္လြင္ေနတဲ့စကာလံုးမ်ားအေၾကာင္းေျပာရင္း ဒိီကေန႔ ရပ္နားခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။

စကားေျပအေၾကာင္းအရာအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔ထပ္ၿပီး ဆံုၾကေသးတာေပါ့။

လူငယ္မ်ား စကားေျပအေရးအသား မွန္ကန္လွပ ၾကြယ္၀ႏိုင္ၾကပါေစ။