သင္ အရမ္း၀ေနၿပီလား

.

ေရးသားသူ Nadi
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အျခားသူကိုယ္အေလးခ်ိန္အေပၚေ၀ဖန္တတ္ၾကသည္။ ထိုျပင္ အ၀လြန္ျခင္းက နာတာရွည္ေရာဂါ မ်ား ဥပမာ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာပံုစံမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။ ၀ိတ္တက္ေစေသာ အရာမ်ားစြာ ပတ္၀န္းက်င္ မိသားစုသမိုင္း ႏွင့္ မ်ိဳးရိုး အစရွိသည္တို့ရွိေသာ္လည္း အ၀လြန္ျခင္းကို ေနထုိင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္လုပ္ႏိုင္သည္။

သင္ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွာႏိုင္ေသာ အသံုးမ်ားဆံုးနည္းလမ္းမွာ ဘီအန္အိုင္တြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘီအန္အိုင္သည္ သင္ခႏၶာကိုယ္ သင္အရပ္ ႏွင့္ သင့္အဆီပမာဏကိုတြက္ေပးႏုိင္သည္။ ထိုတြက္နည္းက ဖို၊မ ႏွစ္ခုလံုးတြင္သံုးႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္အကန္႔အသတ္ေတာ့ရွိသည္။ဥပမာ အားကစားသမားခႏၶာကိုယ္အဆီ ႏွင့္ ၾကြက္သားေလ့က်င့္ေနေသာသူ၏အဆီ က ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ေသာသူႏွင့္မတူႏိုင္ပါ။ဘီအန္အိုင္က ကေလးမ်ား ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ မွားႏိုင္သည္။

ဘီအန္အိုင္အဓိပၸါယ္မ်ားရွိသည္။

ဘီအန္အိုင္။  ခႏၶာကိုယ္အေျခအေန
၁၈.၅-၂၄.၉။  ပံုမွန္္ကိုယ္အေလးခ်ိန္
၂၅.၀-၂၉.၉။  ပံုမွန္ထက္ပိုျခင္း

၃၀.၀-၃၉.၉ ။ ၀ျခင္း
၄၀ ႏွင့္အထက္အလြန္အ၀လြန္ျခင္း

သင္မွန္ၾကည့္ခ်ိန္တြင္ အဆီမ်ားစြာရွိေနသည္ဟုထင္ပါက သင္ခႏၵာကိုယ္မွ သင္အေလးခ်ိန္ ကိုေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားက သင္အ၀လြန္ေနသည္ကိုေဖာ္ျပသည္။

၁။ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္စိတ္မသက္မသာျဖစ္သည္။

ပံုမွန္လွဳပ္ရွားမွဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းက က်န္းမာေသာအေလးခ်ိန္ေရာက္ဖို႔မျဖစ္မေနလုိအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ သင္က ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ စိတ္ပင္ပန္းသည္၊ မလုပ္လိုဘူးဟု ခံစားေနရပါက သင္၀လာေတာ့မည္ဟုျပေသာလကၡဏာျဖစ္သည္။ေလ့က်င့္ခန္းကသင့္အလးခ်ိန္ကိုထိန္းထားေပးရံုမက သင္က်န္းမာေရးျပသာနာမ်ားကိုပါေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

၂။သင္ေဟာက္တာက်ယ္ျခင္း။

ေဟာက္တာက်ယ္ျပီး ေကာင္းစြာမအိပ္ေပ်ာ္ျခင္းက အေျခအေနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဥပမာ အိပ္ရင္းအသက္ရႈရပ္ျခင္း ႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းတို့ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။အ၀လြန္္ျခင္းက သင့္အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းကိုျပႆနာေပးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္၀လာသည္ႏွင့္အမ်ွ အဆီကိုသင့္လည္ပင္းတစ္၀ိုက္စုလာျပီး ေလ၀င္ေပါက္ကိုက်ဥး္ေစကာ တခါတရံအသက္ရႈရပ္သည္အထိျဖစ္ႏိုင္သည္။

၃။သင္ေတာက္ေလ်ာက္ဗိုက္ဆာေနသည္ဟုခံစားရျခင္း။

သင္နာရီပိုုင္းအတိုင္း ဟမ္ဘာဂါအၾကီးစားျပီးသြားေသာ္လည္းေနာက္ထပ္စားလိုစိတ္ရွိေသးသည္။ ထိုအရာက အသင့္စားအစာသၾကားလံုးတို့စားျပီး ဟန္ေဆာင္ျပည့္၀မွဳျဖစ္ျခင္းသက္သာသာျဖစ္သည္။ထုိက်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာအစာမ်ားတြင္ သင္အၾကာၾကီးဗိုက္၀ေနသည္ဟုခံစားေစေသာ အမ်ွင္ ပရိုတင္းႏွင့္က်န္းမာေသာအဆီမ်ားမပါ၀င္ႏိုင္ပါ။

၄။နာေသာအစက္မ်ားသင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္ေပၚလာျခင္း။

ဖက္တီးတစ္ရႈးေအာက္တြင္ေယာင္ျခင္းက သင္အေရျပားေပၚတြင္ အညိဳအမဲစြဲျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။ ထိုအစက္မ်ားက အေရျပားမာျပီးနာလာေစသည္။သင့္ဘီအန္အိုင္က ပံုမွန္ထက္မပိုဘူးဟုေဖာ္ျပေနပါက တစ္ခါတရံ သင္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ််ားတြင္နာသည္ခံစားမိေနပါက သင္၀ိတ္ခ်အစာမ်ား စားျခင္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုစလုပ္သင့္သည္။

က်န္းမာေသာကိုယ္အေလးခ်ိန္ရရွိေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မ်ား၊ အားမ်ားသံုးရႏိုင္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ အ၀လြန္သူတို့အတြက္။ သုိ့ေသာ္ သင္က်န္းမာေသာခႏၶာကိုယ္သည္ စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္းကာကြယ္ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားစြာလည္းလိုႏိုင္သည္။မွန္ကန္ေသာအစားအသာက္ ေလ့က်င္ခန္းႏွင့္ က်န္းမာေသာေနထိုင္မွဳမ်ားျဖင့္ သင္ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ပါေလ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ျပီး   ႏွာတာရွည္ေရာဂါျဖစ္ႏွဳန္းကိုေလ့်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

ဤေဆာင္းပါးကို Mizzima ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။