လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား ( ၂ )

.

ဒီကေန႔ စကားေျပအေရးအသားအေၾကာင္းေျပာေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ မေန႔က အာဇာနည္ေန႔ ေၾကြးေၾကာ္သံဆိုင္းဘုတ္ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ေၾကညာခ်က္တခ်ိဳ႕ဆီ စိတ္ကေရာက္ျပန္ပါတယ္။

ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္အတိုင္း အဲဒီေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ေၾကညာခ်က္တခ်ိဳ႕ဟာ စကားလံုးေပါင္းသတ္ပံုအမွားနဲ႔ ၀ါက်အထားအသိုေတြ မွားေနတာ ဒါမွမဟုတ္ အဓိပၸါယ္ေ၀၀ါးေစတာေတြ ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ က်ဆံုးခဲ့ၾကရတဲ့ အာဇာနည္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းအခမ္းအနား ဆိုတာမ်ိဳး ႀကိယာအမွားကိုလည္း (ဒါကေတာ့ အထားအသိုအမွားမဟုတ္ဘဲ အသံုးအစြဲအမွားပါ။) ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဂါရ၀ျပဳျခင္းနဲ႔ ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားဆိုတဲ့ စကားဟာ အမွန္ကန္ဆံုးအသံုးအႏႈန္းပါပဲ။ ဒါကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းအခမ္းအနားလို႔ ဆိုလိုက္ေတာ့ က်ဆံုးသြားရတာကိုပဲ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္လို႔ လူသတ္သမားေတြကိုပဲ ဂုဏ္ျပဳတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္သြားေစတဲ့အထိ မွားယြင္းသံုးစြဲခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။

တခါတုန္းက အာဇာနည္ေန႔ “ေငြရတု”အခမ္းအနား ဆိုတာမ်ိဳးလည္း ေရးခဲ့ေျပာခဲ့ၾကတာလည္း ႀကံဳဖူးၾကရပါေသးတယ္။ “ရတု” ဆုိတာ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ကိစၥ ေအာင္ျမင္ျခင္းကိစၥေတြမွာ အသံုးျပဳၾကရတာျဖစ္လို႔ အာဇာနည္ႀကီးေတြ က်ဆံုးခဲ့ၾကရတာကိုပဲ ၀မ္းသာလို႔က်င္းပတဲ့ အခမ္းအနားသေဘာျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလည္း ၾကားခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ လတ္တေလာ ေတြ႕ခဲ့ျမင္ခဲ့ၾကားခဲ့ရတဲ့ စကားေျပအေရးအသားအမွားေတြပါပဲ။

ကဲ ဒီကေန႔ က်ေနာ္တို႔ဆက္သြားမယ့္အေၾကာင္းအရာကေတာ့ အေကာင္အထည္ျပစကားလံုးနဲ႔ သေဘာသဘာ၀ကိုပဲျပတဲ့စကားလံုးေတြဆီ ဆက္သြားၾကမွာပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ စာဖတ္သူေတြအဖို႔ အေကာင္အထည္ျပစကားလံုးကို အသံုးျပဳရင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အေကာင္အထည္နဲ႔တကြ ျမင္ႏိုင္ၾကားနိုင္ထိေတြ႕နိုင္တာျဖစ္လို႔ နားလည္ရန္လြယ္ကူေပမယ့္ သေဘာသဘာ၀ကိုပဲျပတဲ့စကားလံုးၾကေတာ့ လက္ဆုပ္လိုက္ကိုင္ျပလို႔ရတာမဟုတ္ဘဲ သေဘာသဘာ၀ကိုပဲျပတာျဖစ္လို႔ စာဖတ္သူအဖို႔ နားလည္ရခက္ပါတယ္။ ဥပမာ ေခြး ဆိုတဲ့စကားလံုးကို အသံုးျပဳရင္ ဒါက အေကာင္အထည္ျပစကားလံုးျဖစ္တာမို႔ စာဖတ္သူက ခ်က္ခ်င္းနားလည္လြယ္ေစေပမယ့္ ၀ီရိယ ဆိုတဲ့စကားလံုးၾကေတာ့ ခက္ခဲနက္နဲသိမ္ေမြ႕ၿပီး သေဘာသဘာ၀အရပဲ သိေစႏိုင္တာျဖစ္လို႔ သူက ေခြး ဆိုတဲ့စကားလံုးထက္ပိုၿပီး နားလည္ခက္ေစပါတယ္။ အဲဒီအခါ စာဖတ္သူကို သေဘာသဘာ၀အရ သိေစခ်င္ရင္ ရွင္းျပခ်င္ရင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျမင္သိထိေတြ႕လို႔ရတဲ့စကားလံုးေတြနဲ႔ခ်ိန္ထိုးၿပီးမွ ရွင္းျပၾကရပါတယ္။

ဥပမာ ၀ီရိယ ဆိုတဲ့စကားလံုးကိုနားလည္ေအာင္ရွင္းျပဖို႔ဆိုရင္ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပတဲ့အကူစကားလံုးက အေကာင္အထည္ျပစကားလံုးျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မိလိႏၵမင္းနဲ႔ ရွင္နာဂသိန္တို႔ရဲ႕အေမးအေျဖနဲ႔ ဥပမာေပးၿပီး ဒီကိစၥကုိ ရွင္းျပေလ့ရွိပါတယ္။

တေန႔မွာ မိလိႏၵမင္းက ရွင္နာဂသိန္ကို ေမးျမန္းပါတယ္။ အရွင္ဘုရား ၀ီရိယ ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာကိုေျပာတာလဲဘုရား လို႔ေမးပါတယ္။ သာမာန္အားျဖင့္ဆိုရင္ ၀ီရိယ ဆိုတဲ့စကားလံုးက စိတၱဇနာမ္ ျဖစ္တာမို႔ တိုက္ရိုက္နားလည္ေအာင္ရွင္းျပဖို႔ခက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရွင္နာဂသိန္က အရွင္မင္းႀကီး ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔အိမ္ကို မလဲမၿပိဳရေလေအာင္ အျခားေသာသစ္တို႔နဲ႔ အကူအညီထားေထာက္ပံ့ခိုင္ခန္႔ေစသလို ၀ီရိယ ဆိုသည္မွာလည္း မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးတဲ့အခါတြင္လည္း အဲဒီေအာင္ျမင္မႈ အခိုင္အခန္႔ရွိေနေစဖို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳတဲ့အရာကို ၀ီရိယ မည္တယ္လို႔ဆိုၿပီး အိမ္နဲ႔သစ္ကို ဥပမာေပးရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွပဲ ၀ီရိယ ဆိုတာ ေမတၱာ တို႔ အသိညာဏ္ တို႔ဆိုတဲ့ အေကာင္အထည္အားျဖင့္ျပလို႔မရဘဲ သေဘာသဘာ၀အရပဲ နားလည္ႏိုင္တဲ့စကားလံုးေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရွင္းသြားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ စကားေျပေရးၾကတဲ့အခါ ဒါမွ စကားေျပာၾကဆိုၾကတဲ့အခါ အေကာင္အထည္ ျပစကားလံုးကိုအသံုးျပဳၾကရတာဟာ အေကာင္အထည္ျပစကားလံုးကို အသံုးျပဳတာထက္ ပိုၿပီးလြယ္ကူတာေတြ႔ၾကရမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ အေကာင္အထည္မဟုတ္ သေဘာသဘာ၀ကို ျပတဲ့စကားလံုးေတြကို အသံုးျပဳေတာ့မယ္ဆိုရင္ အေကာင္အထည္ျပစကားလံုးေတြထက္ပုိၿပီး ဂရုစိုက္ၾကရ အားထုတ္ၾကရတတ္ပါတယ္။ သေဘာသဘာ၀ကိုျပတဲ့စကားလံုးေတြဟာ အေကာင္အထည္ျပစကားလံုးေတြထက္ပိုၿပီး သိမ္ေမြ႕နက္နဲတာကလည္းအမွန္ပါပဲ။ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ အေကာင္အထည္ျပစကားလံုးေတြနဲ႔ ေရးျပတာကိုပိုၿပီး ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ အေကာင္အထည္မဲ့စကားလံုးေတြအသံုးျပဳတဲ့စကားေျပဟာ အဓိပၸါယ္ေ၀၀ါးတတ္လို႔ အဓိပၸါယ္ေစာင္းေစတာမ်ိဳးေတြျဖစ္တတ္လို႔ အေကာင္အထည္ျပစကားလံုးေတြနဲ႔ ေရးတဲ့စကားေျပဟာ စကားေျပေကာင္းပိုျဖစ္ေစတယ္ တနည္းအားျဖင့္ စာဖတ္သူနဲ႔နားေထာင္သူကို ပိုၿပီး လြယ္ကူစြာရွင္းျပႏိုင္တာေတြ႕ရတဲ့သေဘာပါပဲ။

ကဲ ဒါဆိုရင္ ၀ိေသသသံုးစကားလံုးနဲ႔ ေယဘုယ်သံုးစကားလံုးဆိုတာကို ဆက္သြားၾကရပါမယ္။ ဒါကလည္း ပညာရပ္ဆန္ဆန္ေျပာခ်င္လို႔သာ ေျပာၾကသံုးႏႈန္းၾကရတဲ့သေဘာပါပဲ။ သိတ္ၿပီး နားလည္ရခက္ခဲလွတဲ့စကားလံုးေတြေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုင္း ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ေနာက္ေန႔ေတြၾကမွ ဆက္ၾကတာေပါ့။ ေနာက္ေန႔ေတြၾကရင္ ၀ိေသသစကားလံုးနဲ႔ ေယဘုယ်သံုးစကားလံုးမ်ားအေၾကာင္း ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ဒီကေန႔ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ရပ္ထားလိုက္ပါတယ္။

လူငယ္မ်ား စကားေျပအေရးအသား မွန္ကန္လွပၾကြ၀ႏိုင္ၾကပါေစ။