ကေလးကစားကြင္းငယ္ ပါဝင္ေသာ ၆ ခုေျမာက္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ ဖြင့္လွစ္

.

 

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ ။       ။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားကြင္းငယ္ေလးတစ္ခုကို ထည့္သြင္းဖန္တီးထားေသာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္တစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၂၁ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၄၁လမ္းႏွင့္ ၄၂လမ္းၾကား (အထက္ဘေလာက္)၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဒို ့အိမ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွျပဳလုပ္ေသာ ဆ႒မေျမာက္ (၆ ခုေျမာက္) ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ျဖစ္ၿပီး  ဒိန္းမတ္ဗိသုကာပညာရွင္ထံမွ ဒီဇိုင္းပိုင္းကို အကူအညီရယူကာ ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မိုးတြင္းကုန္ၿပီး ေဆာင္းတြင္းနဲ႔ေႏြရာသီျပန္ေရာက္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ေတြ ဆက္ၿပီးစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာပါ မဟုတ္ဘဲ အျခား ရပ္ကြက္လိုေနရာေတြမွာပါ ထပ္ၿပီးတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားဦးမွာပါ။ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္ေတြကိုလည္း အသစ္သစ္ေသာ အိုင္ဒီယာေတြ စဥ္းစားၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္" ဟု ဒို႔အိမ္ Project and Communications Officer ကိုေက်ာ္စည္သူ ကေျပာသည္။

ယခုဖြင့္လွစ္ေသာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားကြင္းငယ္ေလးတစ္ခုကို ထည့္သြင္းဖန္တီးထားၿပီး နံရံတက္ကစားနည္းမ်ား၊ နံရံပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ အပင္ေလးမ်ား၊ ေရာင္စံုအုတ္ခံုေလးမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသည္။

"နံရံတစ္ခုကေတာ႔ ကေလးေတြအတြက္ ေက်ာက္သင္ပုန္းတစ္ခုလိုပါပဲ ။ အဲဒီအေပၚမွာ ပံုဆြဲတာ ဖန္တီးမႈေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒီနံရံပါ။ ကေလးေတြနဲ႔အတူ Pattern ေတြေဖာ္ၿပီး ဆြဲခဲ႔တာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ပါ ။ အဲဒီမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ဆုိင္တဲ႔ ပန္းခ်ီေတြ ပါ ပါတယ္" ဟု ယင္းေနရာရွိ နံရံပန္းခ်ီမ်ားကို ဖန္တီးေပးေသာ Mark Prykaza ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္မပစ္ေရး စီမံခ်က္အျဖစ္ ဥယ်ာဥ္ငယ္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ၄၁ လမ္းႏွင့္ ၄၂လမ္းၾကား (အထက္ဘေလာက္)ရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္သည္ ဆ႒မေျမာက္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။