တနသၤာရီၿမိဳ႕ ေရေဘးသင့္သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ေထာက္ပံ႔

.

ၿမိတ္၊ ဇူလိုင္ ၂၁ ။            ။ တနသၤာရီၿမိဳ႕ရွိ ေရေဘးသင္႔ ျပည္သူမ်ားကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ စုေပါင္း ကြန္ယက္မွ ဦးေဆာင္၍ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို သြားေရာက္ ေထာက္ပံ႔ ကူညီေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး မိုးဆက္မျပတ္ ရြာသြန္း၍ ျမစ္ေရမ်ား ျမင္႔တက္ေနၿပီး၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ အထိ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေက်ာ္လြန္ကာ ျမစ္ေရ ၂၆ ေပ အေက်ာ္သို႔ ျမွင္႔တက္ခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ေရေဘးသင္႔ ျပည္သူ ဦးေရ ၁၇၀၀ ေက်ာ္၊ အိမ္ေျခ ၃၂၀၊ အိမ္ေထာင္စု ၃၃၃ ေရေဘး သင္႔ခဲ႔ၿပီး၊ ကယ္ဆယ္ေရ စခန္း ၁၁ ခုကို ဖြင္႔လွစ္ ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တနသၤာရီ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေရးေဘးသင္႔ ျပည္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပံ႔ ပစၥည္းမ်ားကို အျပည္႔အ၀ ေပးႏိုင္ၿပီး၊ ေရလမ္းျဖင္႔ သြားလာရာ ခက္ခဲသည္႔ ရြာအခ်ိဳ႕မွာ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေရေဘးသင္႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚမွ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ စုေပါင္း ကြန္ယက္အဖြဲ႕ ေထာက္ပံ႔ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေရသန္႔၊ မားမားေခါက္ဆြဲ၊ အျခား စားေသာက္ကုန္မ်ားကို သြားေရာက္ ကူညီေပးခဲ႔ၾကပါတယ္။