ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ANP တံု႔ျပန္

.

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၂ ။        ။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏  အဖြင့္အမွာစကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ား   ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္   ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ - UPDJC ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔၏ အားနည္းခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ANP က တုံ႔ျပန္လုိက္သည္။

" အစုအဖြဲ႔ ကုိယ္စားမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္မူဝါဒပဲ ေျပာသြားတယ္လုိ႔ ေဝဖန္စြပ္စြဲရင္ UPDJC က ဒါကုိ  ႀကဳိတင္မလုပ္ခဲ့ဘူးလား။ မညွိႏႈိင္းခဲ့ဘူးလား။ စာတမ္းကုိႀကဳိၿပီးေတာ့ မျပဳစုခဲ့ဘူးလား။ တျခားပါတီရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရလုိ႔ ဒီေခါင္းစဥ္ကုိ တင္ေပးတာလား။ ဒီအာဂ်န္ဒါကုိ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္တယ္။ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ လြဲေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါ အကုန္လုံး နားလည္မႈလြဲသြားတယ္။ အဓိကေတာ့ UPDJC ရဲ႕ အားနည္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္။" ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ဆုိသည္။

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ စတင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ANP ဒုဥကၠဌ ဖတ္ၾကားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔မ်ား ကုိယ္စားျပဳမိန္႔ခြန္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ကုိယ္စားမျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ANP ၏ သေဘာထားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈအေပၚ ယခုလုိ တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး သတင္းလႊာတြင္လည္း UPDJC ၏ ေၾကညာခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ANP မွ တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ဖယ္ခ်န္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း တစ္ဘက္သတ္ ဆန္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

" သတင္းလႊာမွာက်လာေတာ့ ဒီစတိတ္မန္႔ႀကီးပါလာၿပီး ဒီစတိတ္မန္႔ရဲ႕ ေရွ႕က အေၾကာင္းခံျဖစ္တဲ့ အန္တီ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဓာတ္ပုံေလးတစ္ပုံ ေဟာေျပာခ်က္ေတြေတာင္ မပါလာတာက တစ္ဘက္သတ္ဆန္တယ္။ မလုိရင္ မလုိသလုိ ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့မယ္၊ ခ်န္ထုတ္ထားခဲ့မယ္၊ ဖုန္းကြယ္ပစ္လုိက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီႏုိင္ငံေရးအခင္းၾကီးမွာ လုံးဝမျဖစ္သင့္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။" ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ဒုဥကၠဌ ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာသည္။

ANP က ဖတ္ၾကားေသာ အဆုိပါ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္မအၾကား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မညီမွ်ျခင္း ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ တင္းက်ပ္မႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဗမာႏွင့္ အျခား တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ပါရွိခဲ့သည္။