တပ္ခ်ဳပ္စကား မွားတယ္ဟု NLD CEC ဦးဥာဏ္၀င္း ေျပာ

.

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇူလိုင္ ၁၂ ။           ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာဆိုခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းထဲ၌ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုခဲ့သည့္အခ်က္သည္ မွားယြင္းေနသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္  ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ျပင္းထန္တာ မျပင္းထန္တာ မသိဘူး။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ မဲေပးတဲ့သူေတြပဲ ေထာက္ခံတာ သူတို႔အတြက္ပဲ ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ ေျပာတဲ့စကားေတာ့ လံုးဝ မွားတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ညီလာခံဒုတိယေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း ၊ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း ပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ားသာ ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း တပ္မေတာ္သာလွ်င္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမွာရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ၅၂ သန္းေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳတာ မဟုတ္သလို နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာလည္း သူတို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ နိုင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳရတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းသာရိွျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း   ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ ေျပာစကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ၊ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား အၾကားတြင္ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနမႈမ်ား လည္း ရိွေနခဲ့သည္။