ဂဏန္း(၈)လုံးပါ တစ္ေထာင္တန္ေၾကာင့္ ေငြေၾကးမေဖာင္းပြႏိုင္ဟုဆို

.

Photo-Facebook

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၉ ။         ။ ဂဏန္း(၈)လုံးပါ တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေငြစကၠဴမ်ားအားသိမ္း၍ အသစ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။

ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ေဟာင္းႏြမ္းေငြစကၠဴမ်ားကိုအပ္ႏွံရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေဟာင္းႏြမ္းေငြစကၠဴမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းကာ ဂဏန္း(၈)လုံးပါ တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ထုတ္ေပးရာတြင္ ဂဏန္းနံပါတ္အေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးစြဲ၍မရသျဖင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမ်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ဆိုသည္။

"တို႔ဆီျပန္ေရာက္ၿပီးရင္ ဖ်က္ပစ္လိုက္တာ။ ရာခိုင္ႏူန္းအားျဖင့္ အမ်ားႀကီးဖ်က္ပစ္လိုက္တာ။ ေအတီအမ္အဆင့္ပဲ ေရြးထုတ္လိုက္တယ္။ ၀င္လာတဲ့ဟာမွန္သမွ်ကို ေအတီအမ္အဆင့္ ျဖဴတဲ႔အဆင့္ပဲထားၿပီး က်န္တာေတြဖ်က္ပစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ဘာမွေဖာင္းပြစရာမရွိဘူး။ တို႔ဆီမွာေဖာင္းပြရေအာင္ တို႔က ဂ်ပန္စကၠဴလိုထုတ္တာမဟုတ္ဘူး။ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔မရဘူး။ တြက္ခ်က္ၿပီးမွလုပ္ရတာ" ဟု ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာျပသည္။

ဂဏန္းနံပါတ္(၈)လုံးပါ ေငြစကၠဴတစ္ေထာင္တန္မ်ားမွာ ဗဟုိဘဏ္သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ေရာက္ရွိေနၿပီး ယခု ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြစကၠဴ တစ္ေထာင္က်ပ္တန္မ်ားကို ၁၉၉၇ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ သုည ေျခာက္လုံးနံပါတ္မွစ၍ တရား၀င္ထုတ္ေ၀အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုစာ ၾကာျမင့္လာ၍   ေဟာင္းႏြမ္းေငြစကၠဴမ်ားေနရာတြင္ ဂဏန္းရွစ္လုံးပါ တစ္ေထာင္က်ပ္တန္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏူန္းမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တြင္ ၅ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏူန္းရွိရာမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒႆမ ၈ ရာခိုင္ႏူန္းသို႔ တိုးျမင့္လာႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။