ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း မၾကာမီစတင္မည္ဟုဆို

.

ဓာတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ (ရာမည)

 

ဇူလုိင္ ၇။       ။ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အလားအလာေကာင္းမြန္ ကာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္  မၾကာခင္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ျပည္ေထာင္္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ကေျပာသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းက အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ အရင္အစိုးရမ်ားထဲက ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကရွိပါတယ္။ အခုေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္းကိုျပန္လည္သံုးသပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ညိွႏိႈင္းတာျဖစ္ ပါတယ္။ သေဘာတူညိွႏႈိင္းမႈေတြက အေတာ္ေလး အလားအလာေကာင္းပါတယ္။ မၾကာခင္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ကေျပာ သည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ နွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အက်ိဳးမွ်တမႈမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈနွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈႀကီးမားမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ စည္းမ်ဥ္းေတြကို လည္း စဥ္းစားပါတယ္။ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ဒီဆိပ္ကမ္းကို တစ္ခ်ီတည္းနဲ႔ လံုးဝဥႆံု တစ္ခါတည္းအၿပီး တည္ေဆာက္မယ့္ သေဘာမဟုတ္ဘဲ အပိုင္းလိုက္၊ အပိုင္းလိုက္တည္ေဆာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နွစ္ ဖက္သေဘာတူထားတာ ရွိပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ကေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္  ျပည္တြင္းမွ တိုင္းရင္သားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္မႈ၊ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲနိုင္မႈ နွင့္ တရုတ္နိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံကုန္ က်ခံ၍ အထူးဇုန္စီးပြားေရးတစ္ခု ဖန္တီးရန္ျပင္ဆင္ထားၿပီး ယင္းစီမံကိန္း လ်ာထားမႈ တြင္ ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏုိင္ေသာ ဆိပ္ကမ္းအနီး ၁,၀၀၀ ဟက္တာက်ယ္ေသာ စက္မႈဇုန္တစ္ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။