ကေလးသူငယ္မ်ားကို မိဘရင္းသဖြယ္ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္မိတ္ဆက္

.

ရန္ကုန္ ၊ဇူလိုင္ ၆ ရက္။                         ။ လူမႈဝန္ထမ္း ၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ UNICEF ၊ TDH-L တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကေလးသူငယ္မ်ားကို မိဘအရင္းသဖြယ္ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ မိတ္ဆက္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit parkview hotel တြင္ဇူလိုင္ ၆ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာ အတြင္းရွိလူမ်ားကိုလည္း အကူညီေပးရန္၊ မိရင္းဖရင္း ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ မရရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 “မိဘအရင္းသဖြယ္ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းဆိုတာ မိဘအရင္းေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ကေလးေမြးစားသလိုလဲ မဟုတ္ဘူး။ဒါေပမဲ့ ကေလးကိုတတ္ႏိုင္တဲ့ ကာလအတိုင္းအတာ နဲ႔ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္တဲ့နည္းပါ။ ဝင္ေငြနည္းပါးမွလဲမဟုတ္ဘူး။ ဝင္ေငြမ်ားမွလဲ မဟုတ္ဘူး။ကေလးသူငယ္ေတြကို ေမတၱာတရားနဲ႔တကယ္ ကူညီကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တဲ့ သူေတြကို ‌ကာလတိုနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကာလရွည္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာနမွ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚ႐ူပါျမ ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဒလ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန ေဂဟာေပါင္း ၂၂၇ရွိၿပီး ကေလးသူငယ္စုစုေပါင္း ၁၇၃၂၂ဦးကို လက္ခံေစာင့္ေ႐ွာက္ထားေၾကာင္း ထို႔အျပင္ အစိုးရမွ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ သင္တန္းေက်ာင္းဌာန ၂၂ခု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခန္းနားကို လူမႈဝန္ထမ္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ UNICEF မွတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ေဟာေျပာခဲ့သည္။