တရုတ္ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားက်ဆင္းက ေဒၚလာကို အားေပ်ာ့သြားေစ

.

နယူးေယာက္၊ စက္တင္ဘာ - ၂ ။         ။ ဆိုးရြားညံ့ဖ်င္းသည့္ တရုတ္စက္ရံုကုန္ထုတ္စြမ္အားအခ်က္အလက္မ်ားက ကမၻာႏွင့္အ၀န္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအင္ဂ်င္ႀကီးတြင္ စီးပြားေရးေႏွးေကြး က်ဆင္းမႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ထပ္တိုးနက္ရႈိင္းသြားေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ၁ရက္ေန႔က အေမရိကန္ေဒၚလာမွာ ယူရို၊ ယန္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ကုန္ထုတ္က႑မွာ ၾသဂုတ္လတြင္ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ တန္႔ေနခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားလည္း က်ဆင္းသြားခဲ့ရၿပီး ေရနံေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ထပ္မံထိုးဆင္းသြားခဲ့ျပန္သည္။ ၀ယ္အားျဖဳန္းအားညႊန္းကိန္းမွာလည္း ၾသဂုတ္လတြင္ ၃ႏွစ္တာအတြင္း အနိမ့္ဆံုး ၄၉.၇အထိ ထိုးဆင္းသြားခဲ့ရာ ၅၀ေအာက္သို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးႀကံဳ႕၀င္သြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

‘တရုတ္ရဲ႕ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ဖြယ္အခ်က္အလက္ေတြက ေစ်းကြက္ကို စြန္႔စားရမႈမ်ားျပားတဲ့ အက္ဆက္ေတြဆီကေန ျပန္ရေငြနိမ့္တဲ့ ယူရိုနဲ႔ ယန္းဆီ အေလးသာသြားေစတာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဟာစက္တင္ဘာလမွာ အားေပ်ာ့ေပ်ာ့နဲ႔ ပြဲဦးထြက္လာခဲ့ပါတယ္’’ဟု Western Union Business Solutions မွ အႀကီးတန္းေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူ ဂ်ိဳး မနင္ဘိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ေစ်းကြက္မတည္မၿငိမ္ အတက္အက်ျမန္ေနခ်ိန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားက လံုၿခံဳသည့္ ခိုင္လႈံရာကို ရွာေဖြေလ့ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ယူရိုႏွင့္ ယန္းမွာ အျမတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ၁ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ခင္းေႏွာင္းပိုင္းအေရာင္းအ၀ယ္တြင္ ယူရိုမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁.၁၃၁၃အထိ ၀.၉ရာခိုင္ႏႈန္း တက္သြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာမွာလည္း ဂ်ပန္ေငြေၾကးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၁၉.၅၁ယန္းအထိ ၁.၄ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

‘အခုအခ်ိန္အထိ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ခံစားခ်က္ေမာင္းႏွင္တဲ့ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနေသးတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လတ္တေလာ ေတြ႕ျမင္ေနရသလုိပဲ ေစ်းကြက္တင္းမာမႈ အသစ္အသစ္ေတြနဲ႔ ဒီလုိပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးမွာ ယူရုိက ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု BNP Paribas မွ ဗက္ဆီလီ ဆီရီဘရီရာေကာ့ဖ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။