ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္ေသာ စေတာ့ဟုမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပေန

.

ဇူလိုင္ ၁ ။           ။ United Nation & Universal peace Federation တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ World Peace Conference -ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-စေတာ့ဟုမ္း၊ Awarding World Peace prize -2018 ဇြန္လ ၃၀ ရက္က ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ လူသားအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာဘာသာေပါင္းစံုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆုေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

စေတာ့ဟုမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ (၁၂)ဦးကို ကနဦးေရြးခ်ယ္၍ ဆုမ်ားကို ျမန္မာ၊နီေပါ၊အိႏိၵယ၊အေမရိကန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္တို႔မွ (၅)ဦးသာ ရ႐ွိၿပီး United Nation & Universal peace Federationတြင္ ကုလသမဂၢစာရင္းဝင္ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ (၁၅)ဖြဲ ့ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ယင္းဆုကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး IBEC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ ေက်ာင္းတိုက္ ပဓာန နာယကဆရာေတ္ ဦးေသာဘိတမွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။