လုပ္ငန္းပါမစ္ခ်ေပးေရးအပါအ၀င္ MIC လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္

.

Photo-DICA

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၉ ။          ။ လုပ္ငန္းပါမစ္ခ်ေပးေရးအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္ေစရန္ တစ္လလွ်င္  ၂ ႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

"MIC အေနနဲ႔ ေခါင္းပိုင္းအေျပာင္းအလဲလုပ္ၿပီးျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္သြားမယ္႔လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ ပထမဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ႔ ပိုၿပီးေတာ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က ေျပာသည္။

MIC ၏ ဥကၠဌေနရာအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးစီးေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျပီး ယခင္က တစ္လ ၁ ၾကိမ္သာ အစည္းအေ၀း လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ အရင္က MIC ရဲ႕ ပါမစ္ခ်ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေျခာက္လကေန ဒီထက္ပို အခ်ိန္ၾကာျမင့္တယ္လို႔ တိုင္ၾကားမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ MIC ပါမစ္ေရာ၊ MIC ေထာက္ခံခ်က္ေရး ေလွ်ာက္ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တင္းၾကပ္တဲ့ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေနတဲ့ ဒီအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေတာ့မွာပါ။ လက္ရိွမွာ ဒီအတြက္ ရက္ ၆၀ ေလာက္ အခ်ိန္ေပးေနရတာကို ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။ ဒါကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။” ဟု MIC ဥကၠဌ ၊ အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း က ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ေျပာၾကားထားေသးသည္။

ယခင္က MIC သို႔ အဆိုျပဳလႊာတင္ပါက ဥပေဒအရ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အစည္းအေ၀း၌ အဆံုးအျဖတ္ ေပးရၿပီး အဆိုျပဳလႊာအားသေဘာတူပါက ရက္ေပါင္း ၁၀ ရက္အတြင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေပးရသည္။ အတည္ျပဳလႊာအား ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း စီစစ္ေပးရၿပီး သေဘာတူလွ်င္ ၁၀ ရက္အတြင္း အတည္ျပဳလႊာ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

"အဆုိျပဳလႊာကို ရက္ေပါင္း ၆၀ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္းပဲ ၆၀ ထက္ပိုျမန္ေအာင္လုပ္ပါမယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ၄၅ ရက္ ရက္ ၅၀ စသည္ျဖင့္ေပါ့ ျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ေအာင္လုပ္ပါမယ္။ အလားတူပဲ အတည္ျပဳလႊာကို ရက္ေပါင္း ၃၀ သတ္မွတ္ထားေပမယ္႔ ၃၀ ထက္ ျမန္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ပါမယ္" ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

အတည္ျပဳလႊာမ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ေပးရာတြင္းလည္း ၁၀ ရက္အထိအခ်ိန္မယူဘဲ လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ရက္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႔ဖူးသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ႔ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။