ရခုိင္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကုိ ျဖဳတ္ခ်ေရးကိစၥ မေအာင္ျမင္

.

 ဇြန္​လ ၂၉ ရက္​​ေန႔ ျပည္​နယ္​လႊတ္​​ေတာ္​ အစည္​း​ေဝးတြင္​ ေတြ႔ရသည့္ ဝန္ႀကီး ဦး​ေက်ာ္​​ေအးသိန္​း(ဓာတ္ပုံ - RiA)

စစ္ေတြ၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္။          ။ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ေရး စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ားအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိဘဲ ျပစ္တင္ခံရမႈမ်ားသည္ မမွန္ကန္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိပါကိစၥအား မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ ၄၆ ဦးတြင္ တက္ေရာက္သူ ၄၄ ဦးက မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးအား စြပ္စြဲမႈမွာ မွန္ကန္သည္ဟု ေထာက္ခံမဲ ၂၅ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၉ မဲ ႏွင့္ ပယ္မဲ ၁၀ အသီးသီး ရရွိခဲ့ၾကသည္။

စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအဆုိ ေအာင္ျမင္ရန္ သုံးပုံတစ္ပုံေထာက္ခံမဲကုိ မရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ယခုလုိ ဆုံးျဖတ္္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ျပည္နယ္၏ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းနဲ႔ အညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိဟုဆိုကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိး တိုင္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယခု ဝန္ႀကီးမတုိင္မီ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးမင္းေအာင္ကုိလည္း ႏုိင္ငံတာဝန္ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု ဆုိကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အဆုိျပဳ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးရာထူးအား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၾကေသးသည္။