ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္လက္ထက္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုခြင့္ျပဳ

.

ပုသိမ္၊ ဇြန္ ၂၈ ။            ။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္ လက္ထက္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္း ၁၂ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစိုးေအာင္က မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလက္ထက္တြင္ လုပ္ငန္း ၆ ခုသာ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ယခု၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သစ္လက္ထက္တြင္ ၂ ဆ ပို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို ့တိုင္းမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားတယ္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီလက္ထက္မွာ လုပ္ငန္း ၆ ခု၊၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ ဦးလွမိုးေအာင္လက္ထက္မွာ လုပ္ငန္း ၁၂ ခု ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သစ္ လက္ထက္မွာ ပိုမ်ားလာတယ္ ” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစိုးေအာင္က ေျပာသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီလက္ထက္တြင္ လုပ္ငန္း ၆ ခု၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅သန္းေက်ာ္ ၊ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၇၁၄ ေနရာရွိျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ ဦးလွမိုးေအာင္လက္ထက္ တြင္ လုပ္ငန္း၁၂ ခု ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းေက်ာ္နွင့္ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၃၄၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၁၆၇၅ ေနရာ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ (MIC) ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးမန္းေဂ်ာ္နီလက္ထက္တြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အဆင့္ျမွင့္ဆန္စက္မ်ား၊ အေျခာက္ခံ စက္မ်ား ၊ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမႈ ၊ကိုးရီးယားမွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပိ်ဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဂဏန္းေပ်ာ့လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေငြေဆာင္ေခ်ာင္းသာရိွ  ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

“ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးမွာ စိုက္ပိ်ဳးေရး ေမြးျမဴးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းတယ္ ။ အမ်ားဆုံးက ကေလးကစားကြင္း ၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ခြင့္ျပဳထားတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီးမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ မ်ားလာ တယ္။ ဆက္ျပီးေတာ့ မ်ားဖို႔လိုတယ္” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး လည္းျဖစ္သူ ဦးစိုးေအာင္က ေျပာသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ဦးလွမိုးေအာင္လက္ထက္တြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ငွားရမ္း ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စပါးခြံေလာင္စာေတာင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဟိုတယ္နွင့္ကေလးကစားကြင္းလုပ္ငန္း၊ ဆန္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ Shopping Mall တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံလုပ္ငန္း ၊ျမိဳ႕ျပအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဟိုတယ္နွင့္အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီး MIC မွ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

MIC ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္း ၁၈ ခုရွိျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနီးပါးနွင့္ ျမန္မာက်ပ္ သန္း ၅၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ ရွိျပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအေနျဖင့္  ၂၄၀၀ ၀န္းက်င္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီး ေပးထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ  ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေလ်ွာက္ထား သည္ ့လုပ္ငန္း ၁၀ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးထားျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၄၆၁၄၅ က်ပ္သန္းကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားျပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။