အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား မူးယစ္ေဆးဝါး မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္

.

ခတၱမႏၵဴ၊ ဇြန္ ၂၆ ။           ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ လာအိုႏိုင္ငံက တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဘိန္းျဖဴ ၄၀ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ယာဘေဆးျပား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဇြန္ ၂၆ ရက္က မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈကို ေရႊႀတိဂံေဒသ တည္ရွိေနေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ဝန္းတြင္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ကမာၻ႔ဒုတိယမူးယစ္ေဆးဝါး အမ်ားဆုံး ထြက္ရွိရာ အဆိုပါ ေရႊႀတိဂံေဒသသည္ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ လာအိုႏို္င္ငံတုိ႔ နယ္စပ္ဆုံရာတြင္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေဒသတြင္ မက္သာဖီတာမင္းႏွင့္ အိုက္စ္ေဆးျပားမ်ား စံခ်ိန္တင္ ထြက္ရွိကာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်သို႔ထိ စိမ့္ဝင္ေရာက္ရွိေနကာ ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ထိစပ္ေနကာ ဆင္းရဲေသာ လာအိုႏို္င္ငံအေနျဖင့္ ေဆးျပားမ်ား ကုန္ကူးရာ အဓိက လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ရွိေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အျဖစ္ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္တြင္ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ား၊ ေဆးေျခာက္၊ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴအေျမာက္အျမားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၂၅ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မက္သာဖီတာမင္း၊ ဟီ႐ိုအင္း၊ ဘိန္း၊ စိတ္ၾကြေဆးျပား၊ ကိုကင္းႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအပါအ၀င္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ဘတ္ေငြ ၁၃ ဒႆမ ၇ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၅ ဒႆမ ၅ သန္း) ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။