ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဥပေဒ ေရးဆြဲျပဌာန္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္

.

ဓာတ္​ပံု - ကုန္​သည္​စက္​မႈအသင္းခ်ဳပ္​ (UMFCCI)

 

ဇြန္ ၂၆။           ။ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒနွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ ေဆာက္ထားလွ်င္ ပိုမိုခိုင္မာၿပီး ပုဂၢလိကက႑ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ကုန္ သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္ကေျပာသည္။

“နိုင္ငံတကာမွာလည္း Business Membership Organization Law စီးပြားေရးဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားဥပေဒ ဆိုျပီးရွိတယ္။ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ကလည္း နွစ္ ၁၀၀သက္တမ္းရွိတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္တယ္။ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ဥပေဒနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့အေနအထားျဖစ္ရင္ ပိုျပီး ခိုင္မာမယ္။ ေနာက္ျပီး ပုဂၢလိက႑ကို ပိုျပီးထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုယ္စားျပဳနိုင္မယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၉ခုနွစ္တြင္ နွစ္ ၁၀၀သက္တမ္းျပည့္မည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဥပေဒနွင့္အညီရပ္တည္ၿပီး ခိုင္မာမႈရွိလွ်င္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကိုပိုမို ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဥပေဒတြင္ပါ၀င္သင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒေရးရာက်ြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွနႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ သ တင္းရရွိသည္။

ယင္းဥပေဒကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေရးရာက်ြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အကူအညီမ်ားကိုရယူကာေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းသည္ လြတ္ေတာ္၏တာ၀န္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြတ္ေတာ္၏ သေဘာဆႏၵသည္ အေရးၾကီး ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္ကေျပာသည္။