စစ္အတြင္း ကြဲကြာမိသားစုမ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြး

.

ဆိုးလ္၊ ဇြန္ ၂၂ ။            ။ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ သံတမန္ေရး ေျပလည္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ၁၉၅၀-၅၃ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္း ကြဲကြာခဲ့ၾကေသာ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ၾကက္ေျခနီေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကသည္။

အဆိုပါ စစ္ပြဲအတြင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား မိသားစုႏွင့္ ကြဲကြာေနခဲ့ၾကရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးပင္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ျခားကာ တစ္ဖက္စီမွာ ေနထိုင္ၾကရသည့္ ကြဲကြာမိသားစုမ်ားသည္ ဆက္သြယ္မႈအားလုံးကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ၾကားသိရျခင္း မရွိဘဲ ကြယ္လြန္ခဲ့ရသူမ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိေနသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ေနာက္ဆုံးက်င္းပခဲ့သည့္ မိသားစုမ်ား ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယခု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္စလာျခင္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံးအြန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းတို႔ ဧၿပီလအတြင္းက သမိုင္းတြင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးအတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအနက္ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္သည္။

အသက္ရွင္ဆဲ ကြဲကြာေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ ေတာင္ကိုရီးယား ၾကက္ေျခနီတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသူေပါင္း ၅၇၀၀၀ နီးပါးသာ ရွိေနေတာ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္ဆုံဆည္းေရးကို စီစဥ္ေပးျဖစ္လွ်င္လည္း ႏွစ္ဖက္မွ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည္မွာ ဦးေရ ၁၀၀ မွ်သာ ရွိမွာ ျဖစ္သည္။