သေဘာထားတင္းမာသည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအား အင္ဒိုနီးရွား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္

.

ဂ်ကာတာ၊ ဇြန္ ၂၂ ။            ။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ လူေပါင္း ဒါဇင္ေက်ာ္ထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့ေသာ ၂၀၁၆-၁၇ အစြန္းေရာက္တို္က္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းအတြက္ သေဘာထားတင္းမာေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို တရား႐ုံးက ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

အိုမန္႐ုိ႕စ္မန္းအား ဂ်ကာတာ လူစည္ကားရာအရပ္တြင္ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း တိုက္ခုိက္မႈတစ္ရပ္ကို စီစဥ္မႈျဖင့္ တရား႐ုံးက ေသဒဏ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုတို္က္ခိုက္မႈတြင္ အရပ္သား ေလးဦး ေသဆုံးကာ ၂၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

ထိုျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရဲသုံးဦးႏွင့္ အေသခံဗုံးခြဲသမား ႏွစ္ဦး ေသဆုံးေသာ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ဗုံးခြဲျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ႏွစ္ႏွစ္သား ကေလးငယ္တစ္ဦး ေသဆုံးေသာ ေဘာ္နီယုိကၽြန္းက ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း တို္က္ခိုက္မႈတို႔ အပါအ၀င္ အျခားတိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္လည္း ႐ုိ႕စ္မန္းက အျပစ္ရွိသည္ဟု တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

႐ုိ႕မန္းသည္ အိုင္အကစ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Jamaah Ansharut Daulah JAD အား တည္ေထာင္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦး အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ေမလလယ္ကလည္း JAD အဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕တြင္ တို္က္ခုိက္မႈမ်ား က်ဳးလြန္ရာ လူေပါင္း ၃၀ ေသဆုံးၿပီး ၅၀ နီးပါး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။