ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွ စည္းကမ္းမဲ့ အငွားေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကို ၾကပ္မတ္မည္

.

ဓာတ္ပံု - သူရ/မဇၩိမ

 

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ဆိုင္ကယ္ေမာင္းခြင့္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္အငွားယာဥ္ေမာင္း အခ်ိဳ႕သည္ လုိင္စင္မဲ့ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ကမ္းမဲ့ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ဆိုင္ကယ္အသံုးျပဳ၍ ဒုစရိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး ၄၈ ရက္ေျမာက္ေန႔၌ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက စည္းကမ္းမဲ့ အငွားဆုိင္ကယ္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႀကီးၾကပ္မႈ အစဥ္အဆက္အရ အားနည္းေနတာကို ႀကီးၾကပ္မႈျပန္ျမွင့္တင္ေနပါတယ္"ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္း၏ ေမးျမန္းမႈတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အငွားယာဥ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းသတ္မွတ္၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းမႈလည္း ပါဝင္ရာ “ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ဂိတ္ထိုးရပ္နားႏုိင္မည့္ စခန္းမ်ားထပ္မံဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ထပ္မံခန္႔အပ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေစရန္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္” ဟု ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ႔သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒတြင္ အငွားစက္တပ္ ယာဥ္ငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား၊ အခြန္အခေကာက္ခံမႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဆိုင္ကယ္စီးနင္းမႈမ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။

အငွားစက္တပ္ယာဥ္ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ စက္တပ္ယာဥ္ငယ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏွစ္ဘီး သံုးဘီးပါ စက္တပ္ယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသည္ ကုန္ပစၥည္းတို႔ကို အခေၾကးေငြယူ၍ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္းေျပးဆြဲေနေသာ စက္တပ္ယာဥ္ငယ္ကိုဆိုလိုသည္၊ လွ်ပ္စစ္စက္ဘီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ အခန္း ၁ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။