၉၈ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေနာက္ပိုင္း အာဆီယံ အႀကီးဆံုးကုမၸဏီမ်ား၏ ေၾကြးၿမီမွာ ၆ဆအထိ အႏၱရာယ္ႀကီးမားစြာ ခုန္တက္ျမင့္မားလာ

.

စင္ကာပူ၊ စက္တင္ဘာ - ၁ ။      ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၾကြးကို ေျခာက္ဆမွ် တိုးျမွင့္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားက ၁၉၉၈ စီးပြားေရးၿပိဳကြဲမႈအေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေနၾက၍ ေၾကြးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ႏိုင္သည့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေနသည္။

Bloombergမွ ျပဳစုထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ CP All Pcl၊ ဖိလစ္ပိုင္မွ Petorn Corp ႏွင့္ စင္ကာပူ၏ Wilmar International Ltd တို႔အပါအ၀င္ ေဒသတြင္း အႀကီးဆံုးကုမၸဏီ ၁၀၀ မွာ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ေၾကြး ကန္ေဒၚလာ ၃၉၂ဘီလ်ံအထိ စံုပံုလာခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏမွာ ၁၉၉၈ ဒီဇင္ဘာလကထက္ ေျခာက္ဆ ပိုမိုတိုးျမင့္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဓနဥစၥာပိုင္ဆို္င္မႈမ်ား၏ အခ်ိဳးတစ္ခုအေနျဖင့္ ေၾကြး၀န္မွာလည္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္က ၂၉.၅ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၃၁.၇ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ကာလအဆင့္နီးပါး အထိျပန္ တက္လာခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးလာၿပီး တရုတ္ယြမ္ေငြ တန္ဖိုးခ်မႈႏွင့္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏႈန္းျမွင့္တင္မည့္အလားအလာမ်ားက အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခြင္ တြင္ေအာက္ေစ်းႏွင့္ေရာင္းခ်မႈ ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ရင္းဂစ္ႏွင့္ ၇ူပီးေငြေၾကးမ်ားကိုလည္း ၁၉၉၈ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အထိ ထိုးက်သြားေစခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ျပင္ပ အာရွတစ္ခြင္တြင္ ေၾကြးျပန္မဆပ္ႏိုင္ေျခမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ယမန္လက သိသိသာသာခုန္တက္သြားခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုး က်ဆင္းသြားခဲ့ သည္။

 ‘ကုမၸဏီေတြဟာ ျပန္႔ကားႀကီးထြားမယ့္ အလားအလာအေပၚမွာ ေျခခ်ထားတုန္းပါပဲ။ လမ္းက အဆင္းကိုျပေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္မွာ ေႏွးေကြးသြားမယ့္လကၡဏာမရွိပါဘူး’’ဟု  စင္ကာပူ Standard & Poor’s မွ အာရွပစိဖိတ္ ေကာ္ပိုရိတ္အဆင့္သတ္မွတ္မႈဌာန ဒါရိုက္တာ ဘာထရန္ ဂ်ဘူေလးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ‘ေၾကြးနဲ႔မတည္ထားတဲ့ စီးပြားေရးျပန္႔ကားမႈက ေကာ္ပိုရိတ္အက်ိဳးအျမတ္ကို အားနည္း သြားေစတဲ့အခ်ိန္မွာ ေငြတန္ဖိုးခ်လိုက္ေတာ့ ကိတ္မုန္႔ေပၚကို အခါးေတြေလာင္းလိုက္သလိုပါပဲ’’ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

S&P ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၀ႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီမွာ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီထက္ သံုးဆမွ် လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုကုမၸဏီမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းေၾကြးၿမီ၏ ၃၀မွ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေဒသတြင္းတြင္ ေၾကြးျပန္ဆပ္ႏိုင္ေျခမွာလည္း က်ဆင္းလွ်က္ရွိၿပီး စိုးရိမ္စရာလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ဆိုးလ္ရွိ Mirae Asset Global Investments Co.မွ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း၀င္ေငြဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ကင္ ဂ်င္းဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘ကမၻာႏွင့္အ၀န္း စီးပြားေရးျပန္ေကာင္းမလာခင္အထိ ေနာက္ျပန္လည္ဖို႔ သိပ္မျမင္မိ္ပါဘူး။ ေၾကြးျပန္မဆပ္ႏိုင္ေျခက ေျခလွမ္းမွန္မွန္နဲ႔ တိုးတက္လာေနပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ပိုမာလာ ဦးမယ္ဆိုရင္ ေၾကြး၀န္ပိေနတဲ့ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြ ပိုၿပီးထိခိုက္နစ္နာၾကဦးမွာပါ’’ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။