ဘရာဇီး ခ်စ္သူမ်ားေန႔အတြက္ တည္းခိုခန္းမ်ားက စုံတြဲ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေမွ်ာ္လင့္ေန

.

ေဆာ္ေပါလို၊ ဇြန္ ၁၃ ။                           ။ ယေန႔ ဇြန္ ၁၃ ရက္သည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ဗယ္လင္တုိင္းေဒးအတုိင္း အတူတူပင္ျဖစ္ေသာ Dia dos Namorados ဟု ေခၚဆိုေသာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ က်ေရာက္သည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ၀န္းက တည္းခိုခန္း၊ ဟုိတယ္၊ မိုတယ္မ်ားသည္ လာေရာက္တည္းခိုၾကမည့္ ခ်စ္သူစုံတြဲ သန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲေျပာေလ့ ရွိတာ ဒီခ်စ္သူမ်ားေန႔ဟာ မိုတယ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ေတာ့ ခရစၥမတ္ကာလလုိပဲ ဆိုတာပါ။ တကယ္စည္စည္ကားကား ရွိတယ္ေလ။”ဟု ဘရာဇီးမိုတယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႀကီး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုံး ေဆာ္ေပါလိုၿမိဳ႕လယ္က မိုတယ္တစ္လုံးပုိင္ရွင္လည္းျဖစ္သည့္ ဖီလီပီမာတင္နက္ဇက္က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္၏ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ သီတင္းပတ္တြင္ ဘရာဇီးရွိ မိုတယ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္းသည္ ခါတိုင္းသီတင္းပတ္မ်ားထက္ ဧည့္၀င္ေရာက္မႈ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားကာ ဧည့္သည္ ရွစ္သန္းအထိ လာေရာက္ႏိုင္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ခဏပန္းလိင္ကိစၥႏွင့္ ျပင္ပခ်စ္မႈေရးရာေသြးသားကိစၥမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳစရာအျဖစ္ အစဥ္အလာျဖစ္ေနခဲ့ေသာ မိုတယ္လုပ္ငန္းသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ပုံမွန္ဧည့္သည္မ်ား၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ခဏပန္းလိင္ကိစၥ၊ ႀကိတ္ပုန္းခုတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိုတယ္မ်ားသို႔ လာေရာက္ၿပီး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အတည္တြဲသည့္ စုံတြဲမ်ားျဖစ္ေနကာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက အေပ်ာ္တြဲ ခ်စ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ဘရာဇီးမိုတယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႀကီး၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ သိရသည္။