အေ၀းေျပးကြင္းမ်ား၌ ေကာက္ခံေနေသာ ကား၀င္ေၾကးမ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထား

.

 

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၁၇ ။         ။ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကြင္းနဲ႔ ဒဂံုဧရာအေ၀းေျပးကြင္းတို႔မွာ ေကာက္ယူေနသည့္ ကား၀င္ေၾကးမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆုိသည္။

"ဂိတ္ေၾကးကရတဲ့ေငြေတြ အကုန္လံုးကို အစိုးရကို အပ္ရပါတယ္။ ျပင္ဆင္စရိတ္ကုိ အစိုးရက ခ်ေပးတာျပန္သံုးပါတယ္။ အရပ္သားလိုမ်ဳိး အိတ္ထဲ၀င္သြားၿပီးေတာ့ အိတ္ထဲက ျပန္စိုက္သံုးလို႔ မရတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္ေငြ အကုန္လံုးကို အစိုးရကို အပ္ရပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္လည္းျဖစ္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္၌ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

"ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရိွ အေ၀းေျပားကား၀င္း ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကြင္းႏွင့္ ဒဂံုဧရာ အေ၀းေျပးကြင္း တုိ႔တြင္ ေကာက္ခံေနေသာ ကား၀င္ေၾကးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရိွလိုေၾကာင္း" ေမးခြန္းကို ယေန႔ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၂၉) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တံတား မဲဆႏၵနယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္မွာ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ဘယ္ေလာက္ရလဲဆုိရင္ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကြင္းက သိန္းေပါင္း ၁၇၈၀၀ ရၿပီးေတာ့ ဒဂံုဧရာက သိန္းေပါင္း ၃၃၈၀၀ အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကို အစိုးရ ရေငြအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေပးပါတယ္" ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားကို ၂၀၀၄-၀၅  ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၀၆-၀၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေလလံစနစ္ပံုစံမ်ဳိး ခ်ထားေပးၿပီး ၂၀၀၇-၀၈ မွ ၂၀၁၂ အထိကို ညိွႏိႈင္းသေဘာမ်ဳိး ပံုစံ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၂-၁၃ မွ ၂၀၁၅-၁၆ အထိကို BOT စနစ္ျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ကာ ၂၀၁၆-၁၇မွ စတင္ၿပီး တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။