လူငယ္နဲ႔ ပရဟိတအလုပ္ ၁

.

ဓာတ္ပံု - ျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္

 

ပရဟိတအလုပ္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူတစ္ပါးအား ကူညိီ၀ိုင္း၀န္းေရးအလုပ္လို႔ ေျပာနိုင္ပါတယ္။

ပရဟိတအလုပ္ဟာ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ အျခားသူတစ္ဦးမွအစ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုးအဆံုး ကူညီျခင္းနဲ႔ ျမင့္မားခ်မ္းသာသူျဖစ္ပေစ ဆင္းရဲသူျဖစ္ပေစ၊ အသားအေရာင္ မတူသူျဖစ္ပေစ၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမတူသည္ျဖစ္ပေစ၊ လူမ်ိဳး မတူသူျဖစ္ပေစ၊ မိုးရြာရြာ ေနပူပူ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ကူညီရတဲ့အလုပ္ကို ပရဟိတအလုပ္လို႔ ေျပာနိုင္ပါတယ္။

ပရဟိတအလုပ္ဟာ ေယဘုယ်ေျပာရင္  ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားလို႔လည္း ေျပာနိုင္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ပရဟိတစိတ္မရွိဘဲ စစ္မွန္ေကာင္းမြန္တဲ့ နိုင္ငံေရးသမား မျဖစ္နို္င္ပါဘူး။ နိုင္ငံေရးအယူအဆေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲေထြေထြျပားျပား ျဖစ္ေနပါေစ ပရဟိတက ျဖာလာတဲ့နိုင္ငံေရးဟာ စစ္မွန္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ပါပဲ။

က်ေနာ္ ဒီကေန႔ ေရးလက္စ လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသားအမွားျပႆနာေဆာင္းပါးကို ခဏရပ္ၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္ ပရဟိတအလုပ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလာရသလဲ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးေလးရက္က ပရဟိတစိတ္အရ မိသားစုတစ္စုကိုကူညီခဲ့ၾကတဲ့ လူငယ္တခ်ိဳ႕အေၾကာင္း အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ဖတ္ခဲ့ၾကရလို႔ ဒီလူငယ္ေတြနဲ႔ႏြယ္ၿပီး ဒီလူငယ္ေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ပရဟိတအလုပ္အေပၚမူတည္ၿပီး ဒိီအခ်က္ကိုေတာ့ လူငယ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုက္ဦးမယ္ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ေရးလက္စ ေဆာင္းပါးကိုခဏရပ္ၿပီး အဲဒီ ပရဟိတအလုပ္ဆိုတဲ့ကိစၥကို ဒီကေန႔ေဆြးေႏြးလိုက္တာပါ.

ပရဟိတအလုပ္ကို တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အျမင္တမ်ိဳးနဲ႔ျမင္ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းၿပီး သတိျပဳသတိထားစဥ္းစားရမယ့္သေဘာရွိလို႔ အဲဒီအျမင္တမ်ိဳးဆိုတာကို စတင္ေျပာျပေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

ပရဟိတအလုပ္ဟာ ဖါေထးတဲ့အလုပ္ျဖစ္တယ္၊ ဦးထုပ္အေဟာင္းကို ဖုန္ခါၿပီး အပ္နဲ႔ ျပန္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပန္ေဆာင္းတဲ့အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဦးထုပ္အသစ္ေကာက္ေဆာင္းတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လူမႈေရးျပႆနာေတြ ျဖစ္လာၿပီး ခဏပဲခံတဲ့အလုပ္ျဖစ္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုတဲ့အျမင္ ရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ဆိုတာက စနစ္တစ္ခုကို ၿဖိဳခ်ၿပီး စနစ္အသစ္တစ္ခု ျပန္လည္တည္ေဆာက္တဲ့အလုပ္ တနည္းအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးအလုပ္ျဖစ္တယ္။ ပရဟိတအလုပ္ၾကေတာ့ မွားယြင္းတဲ့စနစ္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ အနာအဆာေတြကို ေဆးၿမီးတိုနဲ႔လိုက္ကုတာမ်ိဳး၊ အေပါက္ဖါတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္တဲ့အျမင္လည္း ရွိၾကပါတယ္။

ပရဟိတအလုပ္ဟာ  ဒီေနရာမွာလုပ္ရင္းနဲ႔ ဟိုေနရာမွာ အလားတူျပႆနာေတြ ေပၚလာတာကို မတားဆီးႏိုင္ဘူး။ ဆန္စင္ရာက်ည္ေပြ႕လိုက္သလိုျဖစ္တာမို႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး။ ဆိုလိုတာက ပရဟိတအလုပ္ ေနာက္ထပ္အၿမဲတန္းလုပ္ရေလေအာင္ ေတာင္းဆိုစိန္ေခၚျခင္းခံရတဲ့အလုပ္သာလ်င္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာၾကတာ ရွိပါတယ္။

ပရဟိတကို ေနာက္ထပ္ေပးတဲ့ဥပမာက ငါးပြက္ရာငါးစာခ်တဲ့အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ မွားယြင္းတဲ့စနစ္တစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္လာရတဲ့ အထိအခိိုက္ေတြကို မူအရကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတာမဟုတ္ဘဲ တခဏသာသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ယူဆၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပရဟိတအလုပ္ မရွိရင္ေတာ့ မျဖစ္ျပန္ပါဘူး။ ပရဟိတစိတ္ဟာ လူသားထုတစ္ရပ္လံုး ၿပိဳလဲက်မသြားေစေရး က်ားကန္ၾကတဲ့အလုပ္ေတြထဲမွာ တစ္ခုျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ လူသားဟာ လူသားအခ်င္းခ်င္း ကူညိီမိႈင္းမေရးအလုပ္ကိုမွ မခင္တြယ္ရင္ လူသားကမၻာႀကီးဟာ ရပ္တန္႔သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ေတာင္ ဆိုနိုင္ျပန္ပါတယ္။ အဲသေလာက္အထိ ပရဟိတအလုပ္ရဲ႕တန္ဘုိးက ျမင့္ေနျပန္ပါတယ္။

ပရဟိတအလုပ္ဟာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ လုပ္ရတဲ့အလုပ္ျဖစ္သလို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္းဆံုးျဖတ္ၿပိီးမွ လုပ္ရတဲ့အလုပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဟိုရက္ပိုင္းက ဒုကၡနဲ႔ရင္ဆိုင္တိုးရတဲ့မိသားစုကို ကူညီၾကတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ စဥ္းစားၿပီးမွကူညိီခဲ့ၾကတာပါ။ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ယူလို႔ ရတဲ့ ပရဟိတအလုပ္ပါ။

ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ေရွ႕မွာတင္ပဲ ကားတိုက္ခံရလို႔ လူတစ္ေယာက္ လမ္းေဘးမွာလဲက်သြားတဲ့အခါ အသက္ကိုအခ်ိန္မီကယ္တင္ေရး လုပ္ေပးရတဲ့ ပရဟိတအလုပ္ၾကေတာ့ လ်ပ္တပ်က္ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရတဲ့အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါၾကေတာ့ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားၿပီးမွလုပ္ၾကကိုင္ၾကရတဲ့ပရဟိတအလုပ္နဲ႔ လုပ္ဟန္ခ်င္းမတူဘူးေပါ့။

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ပေစ။ ပရဟိတအလုပ္ဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့အလုပ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ လူငယ္ေတြဟာ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြမွာ စိတ္၀င္စားဖို႔ လုိအပ္လွပါတယ္။ ပရဟိတစိတ္ျမင့္မားတဲ့နိုင္ငံေတြဟာ လူအခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီေမတၱာထားတဲ့ယဥ္ေက်းမႈ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လူငယ္နဲ႔ပရဟိတစိတ္ဟာ တြဲေနသင့္တယ္လို႔ေတာင္ ထင္မိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပရဟိတစိတ္ဟာ လူငယ္တိုင္းမွာေကာ ရွိပါရဲ႕လား။ လူငယ္တိုင္း ပရဟိတစိတ္ ရွိၾကပါရဲ႕လား။ တကယ္ေတာ့ ပရဟိတစိတ္ဟာ ဘယ္လူသားမွာမဆို အေျခခံအားျဖင့္ ရွိၿပီးသားျဖစ္လို႔ လူငယ္တိုင္းမွာ ပရဟိတစိတ္ ရွိၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ပရဟိတစိတ္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ရွိတာခ်င္း မတူၾကတာပဲရွိတာပါ။

ပရဟိတစိတ္ဟာ သူ႔အေျခခံအားျဖင့္ဆိုရင္ လူငယ္တိုင္း လူတိုင္းမွာ ရွိေနၾကတာမွန္ေပမယ့္ အထက္ကဆိုခဲ့သလို ရွိတာခ်င္းတူသည့္တိုင္ ဘာ့ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အနည္းအမ်ားကြာျခားသြားရသလဲ။ ဒီိလိုျဖစ္ရတာဟာ လူငယ္တိုင္း လူတိုင္းမွာရွိတဲ့ ႏွလံုးသားဓါတ္ခံအေပၚမူတည္ျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အေျဖတစ္ခုရွိပါေသးတယ္။ လူေတြရဲ႕ပရဟိတစိတ္ကို ေလွ်ာ့ပါးထိခိုက္ေစတဲ့ တျခားအယူအဆအမွားေတြ၊ အစြန္းေရာက္မႈေတြ၊ ကိုယ္စားျပဳစဥ္းစားမႈေတြဆိုတဲ့ အရာေတြဟာ လူေတြရဲ႕ အေျခခံပရဟိတစိတ္ကို ပြန္းေစ ပဲ့ေစ ေလွ်ာ့ေစေတာ့တာပါပဲ။

ဥပမာ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေနတဲ့ လူတစ္တစ္ေယာက္မွာ သူ႔မွာ သူယံုၾကည္တဲ့ဘာသာ၀င္မဟုတ္ရင္ ဘာသာမတူသူေတြအေပၚ ရိုင္းပင္းကူညီဖို႔ တုန္႔ဆိုင္းေနတတ္ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ေနတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထားရွိသူဆိုရင္လည္း လူမ်ိဳးမတူတဲ့သူေတြအေပၚ ကူညီရိုင္းပင္းဖို႔ ၀န္ေလးေနတတ္ပါတယ္။

တစ္ခါ အေျခခံစိတ္ဓါတ္ကိုယ္ႏိႈက္က ေမတၱာဓါတ္အားနည္းေနျပန္ရင္လည္း ပရဟိတအလုပ္အေပၚ အားစိုက္ဖို႔ ခြန္အားနည္းပါးေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ ပရဟိတအလုပ္ကို ဘယ္သူလုပ္လုပ္ သံသယရွိေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ အေရးႀကိီးတာကို ပထမမထားဘဲ အေရးမႀကီးတာကို ေရွ႕မွာထားစဥ္းစားၿပီး ပရဟိတအလုပ္လုပ္ဖို႔ လက္ေႏွးေနတတ္ျပန္ပါတယ္။

ပရဟိတအလုပ္ဟာ ကိုယ္က်ိဳးအထိုက္အေလ်ာက္စြန္႔ရျခင္းနဲ႔ အဆံုးစြန္ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ရျခင္းအလုပ္ဆိုတဲ့ အဲဒီအလုပ္ႏွစ္ခုၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ ေမတၱာဓါတ္ခံအနည္းအမ်ားအေပၚမွာ မူတည္ပါ။ ဘယ္ပေယာဂ ဘယ္မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆရဲ႕လက္ေအာက္ခံ ဟုတ္ျခင္းမဟုတ္ျခင္းအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ပရဟိတအလုပ္ေတြ ဖြံံံ႔ၿဖိဳးျခင္း မဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္း ျဖစ္ရပါတယ္.

ကဲ ဒီကေန႔ေတာ့ ပရဟိတအလုပ္ သရုပ္ခြဲစဥ္းစားတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါၾကရင္ေတာ့ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပရဟိတအလုပ္အေပၚ ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္သင့္တယ္၊ ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္လက္ခံသင့္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာကို ဆက္ၿပီးသြားပါမယ္။

လူငယ္မ်ား ပရဟိတစိတ္ ပြားမ်ားကိုင္ဆြဲႏိုင္ၾကပါေစ။