NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

နာမည္ေက်ာ္မ်က္လွည့္ျပကြက္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကိုဖြင့္ခ်ျပရန္ တရားရံုး၌ ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည့္ ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီး

.

ကမၻာေက်ာ္ အေမရိကန္မ်က္လွည့္ပညာရွင္ ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးသည္ သူ၏နာမည္ေက်ာ္မ်က္လွည့္ျပကြက္တစ္ခု ကို ေဖ်ာ္ေျဖစဥ္တြင္ ပရိသတ္တစ္ဦးအား ဒဏ္ရာရရွိေအာင္လုပ္မိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရကာ တရားရင္ဆိုင္ေန ရျပီး တရားရံုးက သူ႕အား ထိုမ်က္လွည့္ျပကြက္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကိုထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ ဖိအားေပးေစခိုင္းခဲ့သည္။

လာ့စ္ဗီးဂတ္စ္၌ Lucky#13 ဟုအမည္ရေသာ နာမည္ေက်ာ္မ်က္လွည့္ျပကြက္ကို ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့စဥ္တြင္ ေဒးဗစ္ သည္ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂါဗင္ေကာ့စ္ဟုအမည္ရေသာ ျဗိတိန္ပရိသတ္တစ္ဦးအား ျပကြက္အတြင္း၌ ပါ၀င္အသံုးေတာ္ခံေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး ထုိပရိသတ္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည့္အတြက္ တရားစြဲခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။

မစၥတာေကာ့စ္သည္ ယင္းျပကြက္အတြင္း၌ ပါ၀င္ခဲ့စဥ္တြင္ ပုခံုးအဆစ္လြဲခဲ့ျပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္နာက်င္ခဲ့ကာ ဦးေႏွာက္ဒဏ္ရာလည္းရရွိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုျပီး ေဒးဗစ္အား ေပါ့ဆမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးသည္ ယင္းနာမည္ေက်ာ္ျပကြက္ကို အေနွာင့္အယွက္တစ္စံုတစ္ရာမရွိပဲ ျပသလာခဲ့သည္မွာ အၾကိမ္ေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေနျပီဟု သိရသည္။

ေဒးဗစ္၏ Lucky#13 ျပကြက္မွာ ပရိသတ္မ်ားထဲမွ လူ ၁၃ ဦးကို က်ပန္းေရြးခ်ယ္ကာ စင္ေပၚသို႔ ေခၚျပီးေနာက္ ၄င္းတို႔အား စင္ေပၚမွေပ်ာက္သြားေအာင္ ေဖ်ာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ထိုလူ ၁၃ဦးအား စင္၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္း၌ ျပန္ေပၚလာေအာင္လုပ္ျပီး ပရိသတ္မ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး မ်က္လွည့္ပညာရွင္ ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီး၏ေရွ႕ေနျဖစ္သူက ယင္းျပကြက္၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းသည္ ေဒးဗစ္ကို ၀င္ေငြပိုင္းအရ နစ္နာေစႏိုင္သည္ဟု ခုခံေလွ်ာက္လဲခဲ့ေသာ္လည္း လာ့စ္ဗီးဂတ္စ္တရားရံုးကမူ ဖိအားေပးခုိင္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မစၥတာေကာ္ပါဖီး၏ ထုတ္လုပ္သူျဖစ္ေသာခရစၥကန္နာသည္ ထုိျပကြက္၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို အဂၤါေန႔က တရားရံုး ၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းျပကြက္အတြင္း ပရိသတ္ထဲမွ လူ ၁၃ဦးကို စင္ေပၚသို႔ေခၚလိုက္ျပီးေနာက္တြင္ ၄င္းတို႔အေပၚသို႔ လိုက္ကာ စၾကီးျဖင့္အုပ္လုိက္ျပီးေနာက္ မ်က္လွည့္အဖြဲ႔သားမ်ားက ၄င္းတို႔အား လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွတဆင့္ စင္အေနာက္ သို႔ လ်င္ျမန္စြာေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ၄င္းတို႔သည္ မ်က္လွည့္ဇာတ္ရံု၏ အေနာက္မွ တဆင့္ ျပန္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

တရားလိုျဖစ္သူ မစၥတာေကာ့စ္က သူ႔အားထုိသို႔ေခၚေဆာင္သြားစဥ္တြင္ ျပဳတ္က်သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေဆးရံုသို႔သြားေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့ရကာ ေဒၚလာ ၄ သိန္းခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ရသည္ဟု တရားရံုး ၌ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

မစၥတာေကာ့စ္၏ေရွ႕ေနျဖစ္သူက မ်က္လွည့္ဆရာမ်ားသည္ ပရိသတ္မ်ားထဲမွ ပါ၀င္အသံုးေတာ္ခံသူမ်ားကို ေဘးကင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု တရားရံုး၌ ေလွ်ာက္လဲခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးကမူ ပရိသတ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းသည္ သူ၏အမွားေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ “ျပကြက္က ဘယ္လိုရလာဒ္ ထြက္ေပၚလာလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ တစ္ခုခုလြဲေခ်ာ္ခဲ့ မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္ရဲ႕အမွားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ခုခံေခ်ပခဲ့သည္။

မစၥတာေကာ့စ္ကမူ ၄င္းအေနျဖင့္ စင္ေပၚမွေန၍ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအတိုင္း ေလွ်ာက္သြားခဲ့စဥ္တြင္ အေဆာက္အဦးထဲမွ အပ်က္အစီးအစမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ တက္နင္းမိခဲ့သည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒးဗစ္ကမူ ထုိလမ္းကို သူ႔ဘက္မွ အရင္စစ္ေဆးခဲ့ျပီး လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ မည္သည့္အရာမွ မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့သည္။

ေဒးဗစ္အျပင္ မ်က္လွည့္ပြဲက်င္းပရာေနရာျဖစ္ေသာ Las Vegas Resort MGM မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ခုခံ ေခ်ပခဲ့ၾကသည္။ “မစၥတာေကာ့စ္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ေၾကာင့္ ေခ်ာ္လဲခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ဘာသာ ခလုတ္တိုက္ မိတာပါ” ဟု ေခ်ပခဲ့သည္။

ယင္းတရားစစ္ေဆးမႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးအေနျဖင့္ လာမည့္အဂၤါေန႔တြင္ တရားရံုး၌ သက္ေသထြက္ဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC