သမၼတအသစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိဟု က်ဴးဘားျပည္သူမ်ား ေၾကြးေၾကာ္

.

 

ဟာဗားနား၊ က်ဴးဘား၊ ဧျပီ ၂၀ ။                   ။ က်ဴးဘားသမၼတအသစ္ မီေဂးလ္ဒိုင္ယက္ဇ္ကာနယ္သည္ က်ဴးဘားအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း၌ ရာထူးၾကီးမားေသာ ေနရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ စုခန္႔ တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လူသိနည္းေသာ မထင္မရွားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္သာ ေနထုိင္ခဲ့သည္။

လူေပါင္း ၁၁ သန္းေက်ာ္ခန္႔ေနထုိင္ေသာ က်ဴးဘားကၽြန္းႏုိင္ငံမွ ျပည္သူအမ်ားစုက မီေဂးလ္သည္ က်ဴးဘား ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ကတ္စ္ထရိုညီေနာင္ကဲ့သုိ႔ ၁၉၅၉ ေတာ္လွန္ေရး၌ ပါ၀င္ခဲ့သူမဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိထားၾကသည္။

ထိုသို႔ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း၌ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း က်ဴးဘားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သမၼတအသစ္ ကို ၾကိဳဆိုလက္ခံမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္းမရွိသလို သမၼတအသစ္သည္ ပွ်မ္းမွ်လစာ ေဒၚလာ ၃၀ခန္႔သာ ရရွိေန ေသာ သူတို႔၏ ေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈဘ၀မ်ား တုိးတက္လာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

“ကၽြန္မတို႔ဟာ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္” ဟု ဟာဗားနားရွိ ဘားတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ၀ိတ္တာမေလး ယာနီပူလီဒိုက ေျပာခဲ့သည္။

“ႏုိင္ငံအာဏာကို အသက္အမ်ားၾကီးငယ္ရြယ္ျပီး စိတ္ကူးစိတ္သန္းအသစ္ေတြ၊ အေတြးအျမင္အသစ္ေတြရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေပၚ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လုိက္တာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဟာ လ်င္ျမန္စြာနဲ႔ ေပၚေပါက္ လာမယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္” ဟုလည္း သူမက ဆိုခဲ့သည္။

ရာအူးလ္ကတ္စ္ထရိုတို႔ကဲ့သုိ႔ က်ဴးဘားႏုိင္ငံ၏ ၁၉၅၉ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္းမွ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း၌ ေမြးဖြားေသာ ပထမဦးဆံုးသမၼတျဖစ္လာသည့္ မီေဂးလ္ ဒိုင္ယက္ဇ္ကာနယ္၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ သမိုင္း၀င္ရာထူးလက္ခံမႈအခမ္းအနားကို ျမိဳ႕ေတာ္ ဟာဗားနားႏွင့္ အျခားျမိဳ႕မ်ားမွ ျပည္သူအားလံုးနီးပါးခန္႔က ဧျပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ၾကည့္ရႈခဲ့ ၾကသည္။