သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး ေဆြးေႏြး

.

 

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၆ ။             ။ အစိုးရမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈအစီစဥ္မ်ားကို ရပ္ရြာအတြင္းရွိသက္ႀကီးမ်ားအၾကား ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ဧၿပီလ ၆ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္မ်ားအသင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

" ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ တစ္ႏို္င္ငံလုံးကို မလႊမ္းၿခံဳႏုိင္ ေသး ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနဆဲပါ။ အစုိးရ အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔အတြက္ ပစၥည္းကိရိယာ ေတြတင္မကဘဲ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားေတြကို ေလ့က်င့္ေပးမလဲဆုိတာရယ္ကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေတြ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားမွာရွိေနရင္ ႏိုင္ငံတြင္းက လူတိုင္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ " ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား   ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕(Help Age International) မွ ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဂါဒ္ဖရက္ေပါလ္(Godfred Paul) က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္မွေဆာင္ရြက္ေပးထားသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရရွိထားသည့္အပိုင္းမ်ား လိုအပ္ေနေသးသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၿပီး ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ သည္ (၂,၈၉၇,၅၆၃)ဦး လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၅ ဒႆမ ၈ ရာခိုင္ႏူန္းရွိေနသည္။

"ဒီေန႔အတြက္ေဆာင္ပုဒ္က Help For All ဒါကေတာ႔ ဒီႏွစ္အတြက္ WHO ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ပါ ။ ႏုိင္ငံတကာ က်န္းမာေရးမွာ အသက္ႀကီးတဲ႔သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔က အေရးႀကီး ပါတယ္"ဟု ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဂါဒ္ဖရက္ေပါလ္(Godfred Paul) က ေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ အသက္ (၆၀)ႏွင့္အထက္ အခ်ိဳးအစားပမာဏ သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ၉ ရာခိုင္ႏူန္းမွ ၂၀၅၀ခုနွစ္တြင္၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ   ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။