ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္မည္

.

ဧၿပီ ၅ ။          ။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားဆီသုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ အဆိုပါခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳထားသည္။

ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး သြားေရာက္မည့္ ဒုကၡသည္ကမ့္စခန္းမ်ားမွ လူေနထူထဲက်ပ္တည္းလြန္းလွၿပီး စုစုေပါင္းအားျဖင့္ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ဦးေရ တစ္သန္းနီးပါး ရွိေနသည္ဟု AFP သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

" သူရဲ႕ ပရိုဂရမ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခုထိေတာ့ မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး" ဆိုၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Tareque Muhammad က ေျပာသည္။

ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၏ အဆိုပါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခရီးစဥ္မွာ လာမည့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ၁၂ ရက္ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုခရီးစဥ္မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္းကတည္းက ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုေက်ာ္ၾကာ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ကမ့္စခန္းမ်ားသုိ႔ ျမန္မာ၀န္ႀကီးတစ္ဦး သြားေရာက္သည့္ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ ျဖစ္လာရန္ ရွိေနေၾကာင္း အျခားေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာနယ္စပ္အနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရိွ ေကာ့ဘဇားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ထြက္ေျပးေရာက္ရိွလာသည္ဟု ဆိုေသာ ဘဂၤါလီ ၅ သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ ေနထိုင္ေနသည္။