ရဲတံခြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၃ ခု ၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တူးေဖာ္မည္

.

 ဓာတ္ပံု - LNG World News

ၿမိတ္၊ ဧၿပီ ၄ ။                    ။ ၿမိတ္ကြ်န္းစု အေနာက္ေျမာက္ကမ္းရိုးတန္း ေရမိုင္ ၁၈၀ ခန္႔ အကြာတြင္ ျမန္မာကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ M12၊ M13၊ M14 တို႔တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ရဲတံခြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမွ လာမည့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံတူးေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ အခု ျပန္လည္တူးေဖာ္မည္႔ ျမန္မာကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္အမွတ္ M12 M13 M14 သံုးခုက အသစ္ တူးေဖာ္ ေနျခင္း မဟုတ္ပါဘူး၊ နဂိုရွိၿပီးသား ျဖစ္တဲ႔ တြင္းေဟာင္း ေနရာမွ နည္းနည္း ျပန္ေရြ႕ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ တြင္းေတြကို ျပန္တူးေဖာ္မွာ ျဖစ္တယ္” ဟု PC MYANMAR (HONG KONG) LIMITED မွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္အမွတ္ M12 M13 M14 တို႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စတုတၱသံုးလပတ္ (ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာလႏွင္႔ ဒီဇင္ဘာလ) တို႔တြင္ တူးေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ေရနံတြင္းေနရာ၏ ေရအနက္မွာ (၁၀၃) မီတာႏွင္႔ (၃၄၁) မီတာ ခန္႔ ရွိၿပီး၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းကာလမွာ ၇ လၾကာျမင္႔မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရဲတံခြန္သဘာဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၏ ေရနံတိုးတက္ ဖြံၿဖိဳးထုတ္လုပ္ေရး တြင္းတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မွဳ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ နယ္ပယ္တိုင္းတာ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင္႔ ထိခိုက္သက ေရာက္ႏိုင္မွဳမ်ား အဆိုျပဳ ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ဟု ဆိုကာ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔က ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုတယ္ Grand Jade တြင္ ရွင္းလင္းခဲ့ေသးသည္။

ရဲတံခြန္ စီမံကိန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ကြက္မ်ားမွာ ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ ၃ ခုမွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ M12 M13 M14 ရဲတံခြန္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းႏွင္႔ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ ၂ ခု၊ ဧရာ၀တ္တိုင္းတြင္ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ IRO5ႏွင္႔ IRO7၊ အျခား ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ အက်ိဴးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္  ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၂ ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ D9 ႏွင္႔ D11ႏွင္႔ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ ၁ ခုႏွင္႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ EP 1 တိုု႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။