ပခုကၠဴ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ ရာအိမ္မွဴးမ်ားေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ

.

ပခုကၠဴ၊မတ္လ ၂၉ ။           ။ ပခုကၠဴ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္အတြင္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ၂ဦးျဖင့္ ရာအိမ္စုမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခဲ့မွဴအေပၚ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူအခ်ိဳ႕ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကီးၾကပ္ ၅ ဦး ေရြးပါတယ္။ ၃ ဦးႏႈတ္ထြက္သြားပါတယ္ ၂ ဦးထဲနဲ႔ ရာအိမ္စုေတြ ေရြးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆႏၵျပ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထက္ ရာအိမ္မွဴးေတြ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုလည္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးဖို႔ ကန္ကြက္ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္တဲ့ၾကားက လုပ္လို႔ ခုလို ဆႏၵျပ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဆႏၵျပသူ ဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္အတြင္း ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားႏွင့္ ရာအိမ္စုမွဴး မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တစ္ေန႔အတြင္းျပဳလုပ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အဆင္သင့္မျဖစ္ခဲ့ဟု ဦးျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားဘက္က ယင္းသို႔ေျပာေသာ္လည္း ပခုကၠဴ  ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင့္အဆင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ၅ဦးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔မွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ဆယ္အိမ္စုမွဴး ၊ ရာအိမ္စုမွဴးေတြလည္း ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြက  ေရြးခ်ယ္ခဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရႊးခ်ယ္ပဲြကို ခု မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဆာင္က ေျပာသည္။

ယင္း ဆႏၵျပထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ မွ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးအထိ လူအင္အား ၂၀ ခန္႔က ခ်ီတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။