ဂ်ပန္အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ကုမၸဏီႀကီး ပါနာဆိုးနစ္ ေပက်င္းစက္႐ံုတြင္ ဘက္ထရီ ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္း၊ အလုပ္ေနရာေပါင္း ၁,၃၀၀ ျဖတ္ေတာက္ ေလွ်ာ့ခ်

.

တိုက်ိဳ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ပစၥည္းဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ပါနာဆိုးနစ္ တီဗီမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ရိုက္တာ

အေျခခံမိုဘုိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ား ကမာၻႏွင့္အဝန္း ဝယ္လိုအား က်ဆင္းလာ သည့္အတြက္ ဂ်ပန္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ဘီလူးႀကီး ပါနာဆိုးနစ္ (Panasonic Corp) က ေပက်င္းရွိ ၎၏ စက္႐ံု၌ လစ္သီယမ္အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီထုတ္လုပ္မႈကို ယခုလတြင္ ရပ္ဆိုင္းၿပီး အလုပ္ေနရာ ေပါင္း ၁,၃၀၀ ကို ျဖတ္ေတာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္က ေျပာသည္။

၁၅ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္သည့္ စက္႐ုံပိတ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ကို ဇူလိုင္လ ေႏွာင္းပိုင္းက တည္းက ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိေပးခဲ့သည္ဟု ကုမၸဏီေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ကေျပာၾကားသည္။

ေပက်င္းစက္႐ံုက ပိုမို႐ႈပ္ေထြး ေခတ္မီသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားက ဖံုးလႊမ္းေက်ာ္တက္ျခင္း ခံလိုက္ရသည့္ ႐ိုး႐ိုးမိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ားအတြက္ ဘက္ထရီမ်ား ထုတ္လုပ္ ေပးေနခဲ့သည္။

လူသံုးကုန္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းနယ္ပယ္တြင္ အာရွၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အျပင္းအထန္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေန ရရာ ပါနာဆိုးနစ္မွာ လွ်ပ္စစ္ကားဘက္ထရီကဲ့သို႔ေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး သို႔ေျခဦး လွည့္လာခဲ့သည္။

ေပက်င္းစက္႐ံုကို လစ္သီယမ္အိုင္းယြန္း ဘက္ထရီႏွင့္ ဆိုလာျပားမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ဆန္ညိဳ အီလက္ထရစ္ထံမွ လႊဲေျပာင္းယူခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ၿပိဳင္ဘက္မ်ားေပၚထြက္ လာမႈေၾကာင့္ ပါနာဆိုးနစ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရခဲ့ေပ။