တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းမွ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ဆီအုန္းလုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္

.

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ ဆီအုန္းလုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီ (၅)ခု အား MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ္လည္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးကာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမမ်ားထဲမွ ဆီအုန္း စိုက္ပ်ိဳး ရန္ မသင့္သည့္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္သိမ္းဆည္ရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း MIC အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ဆိုသည္။

" သူတို႔ ဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္သလဲ။ ေနာက္တစ္ခါ သူတို႔ေပးထား တဲ့ ဧရိယာ အားလုံးကိုိဆက္ၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္ သလား။ ဒါမွမဟုတ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕တ၀က္ကုိ ျပန္သိမ္းသင့္သလား ဆိုတာေလးကုိ ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့မွစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျခဳံေျပာရရင္ေတာ့ ၅ ခုစလုံးက ျပန္သိမ္းရမယ့္ ဧကေတြ ရွိပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားအား MIC အဖြဲ႔၀င္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္ရီ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၂ ရက္က ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက " သစ္ႀကီး၀ါးႀကီးေတြ ရွိေနတယ္။ သစ္ေကာင္း၊ ၀ါးေကာင္းေတြ ရွိေနတဲ့ ေျမမ်ိဳးေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆီအုန္းစုိက္လိုက္ရင္ အက်ိဳးမရွိဘူး။ အက်ိဳးရွိတာထက္ အက်ိဳးယုတ္တာ မ်ားတယ္။  ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သစ္ေတာေပါက္တဲ့ေနရာမ်ိဳးေတြ ျပန္သိမ္းဖို႔ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးရန္ မသင့္တဲ့ေျမ၊ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေျမထဲကမွ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ မသင့္ေတာ္ဘူး ဆုိတဲ့ေျမေတြကို ျပန္သိမ္းဖို႔ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္" ဟု ဆုိသည္။

လက္ရွိခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီ (၅)ခုစလုံးတြင္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခံမည့္ ေျမမ်ားပါ၀င္ေနၿပီးေျမမ်ားျပန္လည္ သိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ စီးပြားေရးေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။